Medlem

«Der eit mål at Aggregat skal stimulere til kontakt på tvers av tradisjonelle kunstnariske skiljelinjer til nye og integrerte uttrykksformer.»

Profesjonelle medlem

billedkunstner

Marius Konrad Vartdal

Min kunst har kanskje meir til felles med illustrasjon enn med biletkunst? Eg har alltid hatt fokus på utforsking av tematikk og historiefortelling i mine bileter. Det viktigaste for meg er at eg får kommunisere med betraktaren, og at betraktaren kan forstå kva eg vil fortelje. Humor og satire er

billedkunstner

Cecilie Hole

Har utdanning frå Ålesund Kunstfagskole, ein bachelor i kunst og handverk frå Høgskulen i Volda, og studerar no master i design, kunst og handverk ved universitetet Sør-øst Norge. Cecilie undervisar i forming på barnehaglærar-utdanninga ved Høgskulen i Volda. Tidlegare jobba ho med fargerike, mixed-media-bilde og skulpturar, inspirerte av street-art og

billedkunstner

Silvia Ilona Klatt

Silvia er en figurativ kunstner som er utdannet i den russiske skolen av klassisk maleri i Firenze. Fokuset hennes er komposisjoner med figurer og landskap. Med en levende fantasi utvikler hun sentimentale malerier, som minner om en del av en historie eller et eventyr. Hennes malerier viser uuttalte følelser mellom

billedkunstner

Annmari Skeide

Eg ønskjer å fange naturen på ein heilt ny måte.Å kunne framstille den energetiske frekvensen i naturen,som sprudlande og fargerik energi.Å utforske fridom i maleri og teikning.Å la det spontane i mitt indre bli til bilde.Å kommunisere med det ubeviste i mitt indre.”Art is a marriage to the conscious and

musiker og lydkunstner

Kristian Skårbrevik

Jeg er fra Ålesund, bosatt i Oslo og er komponist og musiker som arbeider med ny musikk, elektronisk- og improvisasjonsmusikk. Jeg jobber med notasjon, el-gitar, feltopptak, klanger fra naturen, flerkanalslyd, programmering og sampling. Jeg arbeider ofte tverrkunstnerisk med kunstnere innen billedkunst, koreografi, dans og film. For tiden med tematikken “Territorier”

forfatter

Bjørn Vatne

Bjørn Vatne (f. 1976) er fra Ålesund. Han debuterte med romanen Slik skal vi velge våre ofre i 2015, den ble kåret til Årets roman av norske bokbloggere. Vatne har studert blant annet sosiologi og medievitenskap ved Universitetet i Bergen, og har gått to år ved Forfatterstudiet ved Universitetet i Tromsø. Han har

Aggregat UNG

animatør

Zoë Armit

Zoë Armit utforsker den delikate balansen mellom mennesker og dyr for å øke bevisstheten om miljøproblemer og tvinge publikum til å konfrontere den uunngåelige sammenhengen mellom oss og andre.Hennes nåværende arbeid har som mål å adressere sammenstillingen av menneskers og dyrs handlekraft, sårbarhet og ansvar, og utfordre grensene for hennes

biletkunstnar

Lillian Bjørdal

Ho er ein nyetablert kunstnar som uttrykkjer seg gjennom skulptur og grafiske teknikkar.Forteljingane som ligg litt under overflata interesserer henne, det som ikkje blir sagt, hemmelighaldet og familietragediene som ingen snakkar om. Lillian jobbar med objekt henta frå heimen og dagleglivet. Det kjende og kjære vert gjort om til noko

biletkunstnar

Marjan Dijkstra

Lokal natur og den fortsatt eksisterende interessen for medisinsk avbilding av menneskes fysiologi er sentrale tema i kunsten min. Jeg kombinerer “det menneskelige” med det landlige miljøet i min lille landsby mellom de norske fjellene og fjordene. Tidligere utdannet innen radiologi og selv en permakulturgartner, henter jeg mye inspirasjon og

Medlem institusjonar

Høstscena

Høstscena er ein femdagar lang scenekunstfestival i Ålesund. Mellom fjord og fjell i den vakre jugendbyen, inviterast publikum kvart år i uke 39, til eit rikt program innan felta scenekunst, visuell kunst, musikk og poesi. Høstscena programmerar sjangereklektisk og satsar på tematiske overbyggingar meir enn sjangerbestemte.

Teatret vårt

Teatret Vårt presenterar eit repertoar av moderne og klassiske skodespel for barn, unge og vaksne – av høg kvalitet. Teatret Vårt er også eit nasjonalt teater som hentar skodespelarar frå andre teatre - og som gjestespelarar på andre scener. Vi samarbeidar og internasjonalt med andre teatre i Europa. Teatret Vårt turnerar i heile Møre og Romsdal. Gjennom eit år gjennomførast rundt 450 framsyningar og arrangement over heile fylket.

Ytre

Ytre kunstfagskule er ein liten skule som vil mykje. I sentrum av alt vi gjer står sjølvsagt studentane våre. Vi både utfordrar og løftar dei, slik at kvar og ein skal nå sitt mål. Vi er lokalisert på toppen av Hellebakken, midt i Ålesund – som betyr at vi har ein av Ålesunds beste utsikter. Her ser du hav, by, fjell og solnedgang. Naturen nært på og byen utanfor døra.

MRK

Møre og Romsdal Kunstsenter (MRK) er eit av 15 kunstsentre som ligg spredd fylkesvis i Noreg. Senteret vart oppretta i 1978, og er organisert som ei foreining med to medlemmer, Biletkunstnarane i Møre og Romsdal (BKMR) og Norske Kunsthåndverkere Midt-Norge (NKM). Kunstsenteret arbeider for å formidle samtidskunst av høy kvalitet til et bredt publikum og har som mål å stadig presentere utstillinger som fascinerer, overrasker og engasjerer våre besøkende.

Samarbeidspartnarar og støttepartnarar