Medlem

«Aggregat skal stimulere til kontakt på tvers av tradisjonelle kunstnariske skiljelinjer til nye og integrerte uttrykksformer.»

Profesjonelle medlem

biletkunstnar

Nina Grønn

Mitt atmosfæriske sinn – å være i været Basert på sin fascinasjon for naturen på Vestlandet fullførte Nina sitt studie ved Ålesund Kunstfagskole året 2000, før hun reiste til Asturias på Spanias nordkyst. Der gikk hun 15 år i lære og samarbeid med sin mentor, José Antonio Menéndez Hevia (f.

musiker og lydkunstner

Stian Omenås

Stian Omenås er musiker, komponist og pedagog, fra Valldal på Sunnmøre. Idag bosatt på Jeløya i Moss. Utdannet ved Jazzlinjen i Trondheim fra 2000-2005. Er idag aktiv i Skarbø Skulekorps, Noriaki og Beauty in Darkness. Har skrevet flere bestillingsverk for bl.a Hong Kong New Music Ensemble, Ålesund Strykekvartett, div teater,

biletkunstnar

Arnfinn Mork-Stordal

Arnfinn arbeider i teknikken tresnitt, ofte utført i stort format. Han har utdanning fra Oslo tegne- og malerskole samt Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo.Verkene e dypt forankret i det narrative, med en eksplisitt interesse for menneskets tilværelse og defølelser, erfaringer og historier som former oss. Han søker å skildre

billedkunstner

Marius Konrad Vartdal

Min kunst har kanskje meir til felles med illustrasjon enn med biletkunst? Eg har alltid hatt fokus på utforsking av tematikk og historiefortelling i mine bileter. Det viktigaste for meg er at eg får kommunisere med betraktaren, og at betraktaren kan forstå kva eg vil fortelje. Humor og satire er

billedkunstner

Cecilie Hole

Har utdanning frå Ålesund Kunstfagskole, ein bachelor i kunst og handverk frå Høgskulen i Volda, og studerar no master i design, kunst og handverk ved universitetet Sør-øst Norge. Cecilie undervisar i forming på barnehaglærar-utdanninga ved Høgskulen i Volda. Tidlegare jobba ho med fargerike, mixed-media-bilde og skulpturar, inspirerte av street-art og

billedkunstner

Silvia Ilona Klatt

Silvia er en figurativ kunstner som er utdannet i den russiske skolen av klassisk maleri i Firenze. Fokuset hennes er komposisjoner med figurer og landskap. Med en levende fantasi utvikler hun sentimentale malerier, som minner om en del av en historie eller et eventyr. Hennes malerier viser uuttalte følelser mellom

Aggregat UNG

biletkunstnar

Monica Vermeer

Født i Nederland, men flytta til Sunnmøre i 2007, der eg har funne roen til å utforske mine idear,særleg gjennom maling. Eg arbeider hovudsakleg med oljemaling, og utforskar både abstrakte ogfigurative motiv. Inspirasjonen min kjem frå både små detaljar i naturen og menneske. I portrettamine skildrar eg menneske med ulike

kunsthåndverker

Karina Tene

Jeg er en nyetablert kunstner og min kunstneriske praksis er tekstilbasert. Jeg utforskerfor tiden mulighetene for transformasjon av materialet gjennom forskjellige teknikker ogeksperimenterer med materialets skulpturelle kapasitet.Hvert materiale jeg bruker er knyttet til en opplevelse, en følelse, et minne, en historie åfortelle, en tanke, et spørsmål.Gjennom arbeidet mitt utforsker jeg

Filmskapar

Mateo R. Christensen

Filmskaping er mitt verktøy for å være en forteller. I mine prosjekter er jeg opptatt av å utfordre meg selv og det filmatiske språket. Da holder jeg blikket mitt åpent på hva som kan dukke opp underveis i arbeidet, med betrakting på hvordan en vil oppleve filmen. I tillegg er

biletkunstnar

Elisabeth Hatlehol Sairosi

I verka undersøkjer eg maktstrukturar, privilegier og marginalisering. Eg er interessert i korleis maktforhold kan analyserast og manipulerast, og bruker verkemiddel som humor, kontrastar, gjentaking, rytme og brudd på rytme. Materiala kan vere skinn, metall, gips, nylonstrømper og readymades. Det er både det lokale og det globale perspektivet som opptek

tekstilkunstner

Cathrine Yksnøy

Mine arbeid er i hovudsak knytt til tekstile materiale og teknikkar. Eg skaper både flater, romlege objekt og installasjonar. Forankra i tradisjonsrike teknikker arbeidar eg i spenningsfeltet mellom kulturarv og samtidsuttrykk. Dei tidkrevjande prosessane og teknikkane fasinerer meg, og undersøkingane er prega av spennet mellom det analytiske og det intuitive.

biletkunstnar

Lillian Karin Bjørdal

Ho er ein nyetablert kunstnar som uttrykkjer seg gjennom skulptur og grafiske teknikkar.Forteljingane som ligg litt under overflata interesserer henne, det som ikkje blir sagt, hemmelighaldet og familietragediene som ingen snakkar om. Lillian jobbar med objekt henta frå heimen og dagleglivet. Det kjende og kjære vert gjort om til noko

Medlem institusjonar

Høstscena

Høstscena er ein femdagar lang scenekunstfestival i Ålesund. Mellom fjord og fjell i den vakre jugendbyen, inviterast publikum kvart år i uke 39, til eit rikt program innan felta scenekunst, visuell kunst, musikk og poesi. Høstscena programmerar sjangereklektisk og satsar på tematiske overbyggingar meir enn sjangerbestemte.

Teatret vårt

Teatret Vårt presenterar eit repertoar av moderne og klassiske skodespel for barn, unge og vaksne – av høg kvalitet. Teatret Vårt er også eit nasjonalt teater som hentar skodespelarar frå andre teatre - og som gjestespelarar på andre scener. Vi samarbeidar og internasjonalt med andre teatre i Europa. Teatret Vårt turnerar i heile Møre og Romsdal. Gjennom eit år gjennomførast rundt 450 framsyningar og arrangement over heile fylket.

Ytre

Ytre kunstfagskule er ein liten skule som vil mykje. I sentrum av alt vi gjer står sjølvsagt studentane våre. Vi både utfordrar og løftar dei, slik at kvar og ein skal nå sitt mål. Vi er lokalisert på toppen av Hellebakken, midt i Ålesund – som betyr at vi har ein av Ålesunds beste utsikter. Her ser du hav, by, fjell og solnedgang. Naturen nært på og byen utanfor døra.

MRK

Møre og Romsdal Kunstsenter (MRK) er eit av 15 kunstsentre som ligg spredd fylkesvis i Noreg. Senteret vart oppretta i 1978, og er organisert som ei foreining med to medlemmer, Biletkunstnarane i Møre og Romsdal (BKMR) og Norske Kunsthåndverkere Midt-Norge (NKM). Kunstsenteret arbeider for å formidle samtidskunst av høy kvalitet til et bredt publikum og har som mål å stadig presentere utstillinger som fascinerer, overrasker og engasjerer våre besøkende.

Samarbeidspartnarar og støttepartnarar