Hilde Rosenberg Bamarni

Jeg har vært medlem av Aggregat Atelierfellesskap siden oppstarten i 2006. i denne perioden jobbet jeg med ulike grafiske teknikker, men de siste 8-9 årene har jeg fokusert mest på silketrykk på ulike medium. Jeg kombinerer silketrykk med maleri/tegning på treplater og plexiglass, samt trykker opplagsgrafikk i små opplag på papir. 

Mitt bildeuttrykk starter med fotografier som jeg tar på mine reiser, og av modeller som jeg bruker. Jeg tar med meg utsnitt fra mange ulike settinger og skaper scener og sammensetninger av inntrykk, tanker, minner og drømmer. En sammenfiltring av hendelser og personer danner nye historier, nøye regissert av meg, men ikke så ulikt livets tilfeldigheter. Gjennom manipulasjon og bearbeiding av en fotografisk sannhet, fremkaller jeg mine historier og minnefortellinger i kunstverkene mine. Disse er uttrykk for mine opplevelser, tanker og følelser rundt det å være menneske.

Andre artister