Aggregat Kunstnerfellesskap

Ei foreining for profesjonelle kunstnarar, som legg til rette
for ei rekke tverrfaglege aktivitetar. Vi tilbyr kompetanse,
fellesverkstad, prosjektrom, studio, kurs og utleie av utstyr.

Nyheiter

Sjå meir frå Aggregat

1
Aggregat
Aggregat
2
Skrivekunst
Skrivekunst
3
Musikk
Musikk
4
Silketrykk
Silketrykk
5
Fresko
Fresko
6
Tresnitt
Tresnitt
7
Performance
Performance
8
Farge
Farge
9
Moving 2021
Moving 2021