Aggregat Kunstnarfellesskap er ein arena for kunstnarisk verksemd av tverrfagleg art. Foreininga vart etablert i 2006. Aggregat driv fellesverkstad, studio, kurs, utleige, visningsrommet MOTTAKET og kunstfestivalen MOVING.

16jan(jan 16)12:0027(jan 27)16:00RelikvieRøssevold og Wågsholm

26jan19:0023:00Det tause språket og det å snakke i munnen på kvarandre.Artist talk med Røssevold og Wågsholm

Nyheitar

X