Aggregat Kunstnarfellesskap er ein arena for kunstnarisk verksemd av tverrfagleg art. Foreininga vart etablert i 2006. Aggregat driv fellesverkstad, studio, kurs, utleige, visningsrommet MOTTAKET og kunstfestivalen MOVING.

03okt(okt 3)12:0008(okt 8)16:00Beige series//Stille bevegelsermed Silvia Ilona Klatt

06okt19:0023:00Artist talk - Stille BevegelserMed Silvia Ilona Klatt

X