Aggregat Kunstnarfellesskap er ein arena for kunstnarisk verksemd av tverrfagleg art. Foreininga vart etablert i 2006. Aggregat driv fellesverkstad, studio, kurs, utleige, visningsrommet MOTTAKET og kunstfestivalen MOVING.

05jun(jun 5)12:0011(jun 11)16:00k o l l e k tmed Liv Dysthe Sønderland

Nyheitar

X