Internasjonale kunstnere til Ålesund!

Hilde A Danielsen og Zhanna Gladkos inviteres til Ålesund for Mottakets Summer Residency.

Blant 222 søkere fra hele verden kommer nå Hilde A Danielsen og Zhanna Gladkos til Ålesund. De er her for å skape kunstverk som skal vises offentlig, og for å bli kjent med lokale kunstnere i tverrfaglige samarbeid. Mottakets ”Summer Residency” er et nytt gjestekunstneropphold i Ålesund for kunstnere innen alle kunstdisipliner. Programmet er opprettet og drevet av Aggregat Kunstnerfellesskap og formålet er å utforske tverrfaglig samarbeid og utvide nasjonale og internasjonale nettverk. De to kunstnerne gis rådighet over hvert sitt arbeidsrom på rundt 120 kvadratmeter i kunstnerfellesskapet i Ålesund sentrum, og skal arbeide der i to uker fra 8. til 21.juli. Arbeidene som produseres i løpet av oppholdet kan vises i en offentlig utstilling under Moving-festivalen i Ålesund i februar 2025.

– «Vi håper at både kunstnere og lokalsamfunnet skal bli inspirert og bli bedre kjent med kunst og kunstens ulike uttrykksformer,» sier Ivan Dujmusic, som sitter i styret i Aggregat Kunstnerfellesskap.

– ”Vi er helt overveldet av den store interessen for å komme til Ålesund og være en del av kunstnerfellesskapet,” sier Sofia Ohlsson,  som er ny prosjektleder for Mottaket, Aggregat Kunstnerfellesskap. ”Vi gleder oss til å ta imot kunstnerne, og  håper at også byens befolkning vil vise interesse for deres bidrag” supplerer Dujmusic.

Juryen som behandlet de 222 søknadene konkluderte med at Hilde A Danielsen og Zhanna Gladkos sine arbeider passer godt inn i samtiden og i Ålesund som by. «Dette er en del av Aggregat Kunstnerfellesskaps arbeid med å bli Norges ledende kompetansesenter innenfor tverrkunstnerisk samarbeid, og en kunstnerresidens er noe vi har jobbet med å opprette i lengre tid.» informerer Trine Smoor Isaksen, daglig leder.

 

Hilde A Danielsen

Norske Hilde A Danielsen har vært bosatt i Bergen siden 1996 og er opprinnelig fra Troms. Kunstverkene hennes balanserer i et utvidet felt av romlig billedkunst, kunsthåndverk og skulpturer, fri eller stedsrelatert kunst med referanser til arkitektur og landskap. Danielsen har deltatt i en rekke kunstutstillinger og tverrfaglige prosjekter i Norge og i utlandet.

Temaer som ofte går igjen i Danielsens arbeid er ord og begreper som; tid, overganger, bevegelse, rom, sted, endring og immateriell verdi. Hun skaper kunstverk og romlige uttrykk ved hjelp av metaforer, samt bokstavelig tolkning av ordet og dets mangfoldige betydning.

Zhanna Gladkos

Zhanna Gladko er en belarusisk kunstner som har bodd og arbeidet i Oslo siden 2022. Kunstnerens arbeid er sterkt påvirket av den pågående globale krisen, med fokus på konflikter og global omorganisering. Hun utforsker virkningen av betydelige sosiale, politiske og kulturelle hendelser med å konstruere ambivalente bilder. Samtidig forsterker Zhanna Gladko problemstillingene ved å utforske dem med sine private erfaringer. Siden studiene ved det belarusiske statlige kunstakademiet har Gladsko deltatt i et antall utstillinger.

For mer informasjon, vennligst kontakt: 
Sofia Ohlsson
Prosjektleder for Mottaket, Aggregat Kunstnerfellesskap
+47 468 84 070