Eit rom for tverrfagleg produksjon og visning av kunst

Mottaket er ei samanslutning av 54 profesjonelle aktørar frå kunstfeltet, med lokaler i Torghallen i Nedre Strandgt. 2A, i Ålesund sentrum. Kunstuttrykka strekk seg frå biletkunst, kunsthandverk og performance til scenekunst, litteratur og musikk og aktørane består både av enkeltkunstnarar, institusjonar og festivalar. Aktørane står fritt til å nytte rommet til utprøvinger, samarbeidsprosjekt, produksjon, framsyninger og utstillinger. 

Kommande arrangement

Kunstnarar og institusjonar som deltek

Lena Nymark
Marianne Skjong
Terese Longva
Bjørn Vatne
Hilde Rosenberg Bamarni
Arek Kouyoumdjian
Anniken Hessen
Einy Åm Sparks
Stian Omenås
Eldrid Kvalvik
Silvia Ilona Klatt
Tonje Aas Molnes

Lissette Escobar
Simon Wågsholm
Monica Vermeer
Randi Kristin Emblem
Bent Erik Myrvoll
Cecilie Lid Hole
Susanne Fjørtoft
Anne Sara Loe
Cathrine Yksnøy
Kristian Skårbervik
Mateo Christensen
Ørnulf Opdahl
Kirsti Mathilde Thorheim

Karin Augusta Nogva
Trine Røssevold
Siri Skjerve
Liv Dysthe Sønderland
Marit Akslen
Ivan Dujmusic
Annmari Skeide
Leon Roald
Andreas Amundsen
Arnfinn Mork Stordal
Astrid Hestholm
Kenneth Alme
Karina Tene

Ivan Dujmusic
Elisabeth Hatlehol Sairosi
Marius Konrad Vartdal
Anne Beite
Lillian Bjørdal
Herbert Wiegand
Marjan Dijkstra
Sigrid Bjørkedal

YTRE Kunstfagskole
Aggregat Kunstnerfellesskap
Høstscena 
Teatret Vårt
Møre og Romsdal kunstsenter

Sponsorar