Marius Konrad Vartdal

Min kunst har kanskje meir til felles med illustrasjon enn med biletkunst? Eg har alltid hatt fokus på utforsking av tematikk og historiefortelling i mine bileter. Det viktigaste for meg er at eg får kommunisere med betraktaren, og at betraktaren kan forstå kva eg vil fortelje. Humor og satire er viktige verkemiddel i min kunst. […]

Cecilie Hole

Har utdanning frå Ålesund Kunstfagskole, ein bachelor i kunst og handverk frå Høgskulen i Volda, og studerar no master i design, kunst og handverk ved universitetet Sør-øst Norge. Cecilie undervisar i forming på barnehaglærar-utdanninga ved Høgskulen i Volda. Tidlegare jobba ho med fargerike, mixed-media-bilde og skulpturar, inspirerte av street-art og undergrunnskultur. Ho miksar gjerne ulike […]

Silvia Ilona Klatt

Silvia er en figurativ kunstner som er utdannet i den russiske skolen av klassisk maleri i Firenze. Fokuset hennes er komposisjoner med figurer og landskap. Med en levende fantasi utvikler hun sentimentale malerier, som minner om en del av en historie eller et eventyr. Hennes malerier viser uuttalte følelser mellom penselstrøkene, og øyeblikk som er […]

Annmari Skeide

Eg ønskjer å fange naturen på ein heilt ny måte.Å kunne framstille den energetiske frekvensen i naturen,som sprudlande og fargerik energi.Å utforske fridom i maleri og teikning.Å la det spontane i mitt indre bli til bilde.Å kommunisere med det ubeviste i mitt indre.”Art is a marriage to the conscious and the unconscious” Jean Cocteau. Eg […]

Anniken Jøsok Hessen

Anniken Jøsok Hessen (f. 1990, Ålesund) har en Mastergrad i Kunst fra UiB, Fakultet for Kunst, Musikk og Design (2018) og en Bachelorgrad i Kunst fra Kunst og Designhøyskolen i Bergen (2016). Hun er etablerer og driver av atelierfellesskapet .ZIP Collective i Bergen (2018) sammen med fem kolleger. Hessen arbeider med broderi på håndvev, tekstiltegning og […]

Anne Sara Loe

Anne Sara (f 1955) bor og arbeider på Sjøholt. Hun har et miljøpolitisk perspektiv og arbeidene kretser omkring globale og menneskelige problemstillinger som: sammenhenger – slektskap – ansvar – sårbarhet – sorg. Å arbeide som billedkunstner er en måte å bearbeide og synliggjøre det uforutsigbare og usagte. Anne Sara søker å avdekke likheter og slektskap mellom livsformer på ulike […]

Liv Dysthe Sønderland

Liv Dysthe Sønderland er opprinnelig fra Tromsø og Bergen, men bor og arbeider på Sjøholt i Ålesund kommune. Hun har master i tegning fra Kunsthøyskolen i Oslo og har senere arbeidet innenfor flere medier med hovedvekt på monotypi, romlige installasjoner og video. Et gjennomgående tema i kunstprosjektene de siste ni årene har vært hvordan vi […]

Marianne Skjong

Fra 1980-tallet har jeg jobbet kontinuerlig med ulike teknikker og kunstuttrykk. Jeg begynte med tekstil og tekst, og fortsatte med maleri fra 1987 og frem til 2017. Fra 2007 begynte jeg også å jobbe med ulike tekstinstallasjoner, utført i fotoutklipp og i organiske materialer, blant annet en organisk installasjon “kærlighed” (8×1 meter) på Vestlandsutstillingen i […]

Anne Beite

Kunsten er for meg et redskap til å kommunisere noe vi ikke nødvendigvis forstår eller vet hvordan skal uttrykkes. Gjennom kunsten bearbeides virkeligheten gjennom et symbolsk, estetisk språk som kan gi nye opplevelser, forståelse og insikt til den hver enkelt

Simon Wågsholm

Simon Wågsholm er en billedkunstner som arbeider med å undersøke spenningen mellom formale og tematiske verdier i maleriet.