Marianne Skjong

Fra 1980-tallet har jeg jobbet kontinuerlig med ulike teknikker og kunstuttrykk. Jeg begynte med tekstil og tekst, og fortsatte med maleri fra 1987 og frem til 2017. Fra 2007 begynte jeg også å jobbe med ulike tekstinstallasjoner, utført i fotoutklipp og i organiske materialer, blant annet en organisk installasjon “kærlighed” (8×1 meter) på Vestlandsutstillingen i 2009. De siste tre årene har jeg jobbet med tekstil og tekst, i ulike utførelser. Tekst utført som “rulletekster”, “tekststriper”, og i 3- dimensjonale objekter. I mine arbeider er jeg opptatt av å utforske og prøve ut ulike teknikker og materialer. Tematisk er jeg opptatt av hendelser i tiden, der jeg også bruker mine daglige notater som inspirasjon. Som i mitt nylige tekstprosjekt: “TIME NOTES” (mars, april, mai 2020). Men uansett hva jeg til enhver tid jobber med kommer jeg nesten aldri unna naturen/ årstidene i ulike kontekster. Fra 1983 har jeg deltatt i en rekke utstillinger og Land Art prosjekter både nasjonalt og internasjonalt.

Andre artister