Marius Konrad Vartdal

Min kunst har kanskje meir til felles med illustrasjon enn med biletkunst? Eg har alltid hatt fokus på utforsking av tematikk og historiefortelling i mine bileter. Det viktigaste for meg er at eg får kommunisere med betraktaren, og at betraktaren kan forstå kva eg vil fortelje. Humor og satire er viktige verkemiddel i min kunst. To andre temaer som går igjen er nihilisme og absurdisme. Men det er jo også to sjangre som heng tett saman med humor og satire.
Sosiale medier heng og meir og meir saman med mitt kunstnerskap, og min kunstneriske verden tek kanskje meir plass i den digitale verda enn i den materielle. I den digitale verda leikar eg med fleire teknikkar som foreksempel; performance, foto, video, animasjon, tekst og musikk. Men hovudsakelig jobbar eg med teikning og akvarellmaleri.

Andre artister

billedkunstner

Anne Sara Loe

Anne Sara (f 1955) bor og arbeider på Sjøholt. Hun har et miljøpolitisk perspektiv

Les mer
billedkunstner

Simon Wågsholm

Simon Wågsholm er en billedkunstner som arbeider med å undersøke spenningen mellom formale

Les mer