Einy Åm Sparks

Alt er rørsle. Det eksisterer i alt og alle til alle tider. Eg er interessert i å utforske kva som skjer i møtepunktet mellom daglegdagse rørsler og dans, mellom dans og andre kunstarter, og forholdet mellom utøvar og publikum. Under namnet EyeKnee Coordination har eg produsert og turnert fleire framsyningar, både nasjonalt og internasjonalt, ofte i samarbeid med andre kunstnarar. Som ei forlenging av dansekunsten arbeider eg også med filmklipping og utvikling av dans for kamera.  

Andre artister