Bent Erik Myrvoll 

Bent Erik Myrvoll jobber aktivt som billedkunstner, med kalkmaleri, foto og performance som hovedfelt. I tillegg har han gjennom flere år vært deltager i små og store restaureringsprosjekter. Han har i de siste årene spisset sin kompetanse innen mural-/kalkmaleri, og har utført utsmykninger i kalkbaserte teknikker. Bent Erik ble tildelt 3-årig stipendiatstilling ved Norsk håndverskinstitutt 2017-2020. Han fokuserte i denne perioden på fresko/stuccolusstro maleri, samt forskning i norske mineraler til bruk i murale teknikker.

Andre artister

biletkunstnar

Marjan Dijkstra

Lokal natur og den fortsatt eksisterende interessen for medisinsk avbilding av menneskes fysiologi

Les mer