Monica Vermeer


Født i Nederland, men flytta til Sunnmøre i 2007, der eg har funne roen til å utforske mine idear,
særleg gjennom maling. Eg arbeider hovudsakleg med oljemaling, og utforskar både abstrakte og
figurative motiv. Inspirasjonen min kjem frå både små detaljar i naturen og menneske. I portretta
mine skildrar eg menneske med ulike utgangspunkt, som ein refleksjon over korleis livet utviklar seg
på ein ganske tilfeldig og urettferdig vis. Ved sida av dette er eg lærar visuelle kunstfag på Ulstein
Kulturskule.

Andre artister

billedkunstner

Simon Wågsholm

Simon Wågsholm er en billedkunstner som arbeider med å undersøke spenningen mellom formale

Les mer