Arnfinn Mork-Stordal

Arnfinn arbeider i teknikken tresnitt, ofte utført i stort format.
Han har utdanning fra Oslo tegne- og malerskole samt Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo.
Verkene e dypt forankret i det narrative, med en eksplisitt interesse for menneskets tilværelse og de
følelser, erfaringer og historier som former oss. Han søker å skildre menneskelige figurer i diverse settinger, ofte fanget i øyeblikk som antyder valg eller hendelser med potensielt langvarige konsekvenser.
Gjennom komposisjonene i tresnitt og trykkplater utforsker Arnfinn temaer som seier og nederlag, sorg og glede, samt lengselen etter kjærlighet og tilhørighet. Han inviterer betrakteren til å utforske
detaljaler og ulike tolkningsmuligheter, slik at hver betrakter opplever verkene ulikt.
Arnfinn har de siste årene arbeidet tverrfaglig, bl.a med forfatter og poet Odd Goksøyr. Odd skriver tekst og posei som springer ut av Arnfinn sine motiver. Dette har mellom annet resultert i at et
portrett av Robert Bly har blitt benyttet som bokforside.

Foto: Marianne Brandal Kristiansen

Andre artister