Monica Vermeer

Født i Nederland, men flytta til Sunnmøre i 2007, der eg har funne roen til å utforske mine idear,særleg gjennom maling. Eg arbeider hovudsakleg med oljemaling, og utforskar både abstrakte ogfigurative motiv. Inspirasjonen min kjem frå både små detaljar i naturen og menneske. I portrettamine skildrar eg menneske med ulike utgangspunkt, som ein refleksjon over […]

Arnfinn Mork-Stordal

Arnfinn arbeider i teknikken tresnitt, ofte utført i stort format. Han har utdanning fra Oslo tegne- og malerskole samt Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo.Verkene e dypt forankret i det narrative, med en eksplisitt interesse for menneskets tilværelse og defølelser, erfaringer og historier som former oss. Han søker å skildre menneskelige figurer i diverse settinger, […]

Elisabeth Hatlehol Sairosi

I verka undersøkjer eg maktstrukturar, privilegier og marginalisering. Eg er interessert i korleis maktforhold kan analyserast og manipulerast, og bruker verkemiddel som humor, kontrastar, gjentaking, rytme og brudd på rytme. Materiala kan vere skinn, metall, gips, nylonstrømper og readymades. Det er både det lokale og det globale perspektivet som opptek meg, og korleis dette smeltar […]

Lillian Karin Bjørdal

Ho er ein nyetablert kunstnar som uttrykkjer seg gjennom skulptur og grafiske teknikkar.Forteljingane som ligg litt under overflata interesserer henne, det som ikkje blir sagt, hemmelighaldet og familietragediene som ingen snakkar om. Lillian jobbar med objekt henta frå heimen og dagleglivet. Det kjende og kjære vert gjort om til noko ukjent, og nesten uhyggeleg. Objekta […]

Marjan Dijkstra

Lokal natur og den fortsatt eksisterende interessen for medisinsk avbilding av menneskes fysiologi er sentrale tema i kunsten min. Jeg kombinerer “det menneskelige” med det landlige miljøet i min lille landsby mellom de norske fjellene og fjordene. Tidligere utdannet innen radiologi og selv en permakulturgartner, henter jeg mye inspirasjon og materiale fra kunnskapen min, egen […]

Arek Kouyoumdjian

Arek Kouyoumdjian (b. 1993, Paris) is a french artist who studied in the European School of Art and Design of Brittany in Brest and the Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. His artistic research takes multiple forms (drawings, sculptures, installations, photographs) and mainly explores our relation to cohabitation and collaboration when creating or sharing a common […]

Trine Røssevold

Mitt kunstnerskap er knytt til måleriet og det er her eg gjer mine utforskingar. Måleriet har gjennom lange tider vore ein upålitelig dokumentarist. I dette ser eg eit rom for å konstruere ei eiga røynd. Her knyt eg i hop ulike saker som eg grublar over, og gir det eit uttrykk. Eg er opptatt av […]

Karin Augusta Nogva

Grafikk for meg er forteljande iscenesettelse. Min arbeidsprosess startar med små papirutskjeringer (Japansk Kategami) som blir vidareført til tresnitt. Min store inspirasjonskjelde er “japonismen” og dens kraft til å forføre, fengsle og forenkle. Mine tekstilarbeid er eit forlenga grafisk bilde, klesplagga fortell ei historie og innehar ein sosial funksjon. Gjennom form og mønster har plagga ei stemme som […]