Anne Sara Loe

Anne Sara (f 1955) bor og arbeider på Sjøholt. Hun har et miljøpolitisk perspektiv og arbeidene kretser omkring globale og menneskelige problemstillinger som: sammenhenger – slektskap – ansvar – sårbarhet – sorg.

Å arbeide som billedkunstner er en måte å bearbeide og synliggjøre det uforutsigbare og usagte. Anne Sara søker å avdekke likheter og slektskap mellom livsformer på ulike nivå, uten vitenskapelig eller objektive begrensninger. Hun tar for seg billedmateriale fra fagfelt som geografi, medisin, biologi og botanikk, eller dagsaktuelt stoff fra aviser og nettsteder. Hun undersøker og behandler dette materialet før det finner sitt uttrykk som collager eller bilder, malerier, silketrykk, tegninger eller en kombinasjon av alt dette i romlige installasjoner.

Andre artister