Anne Beite

Kunsten er for meg et redskap til å kommunisere noe vi ikke nødvendigvis forstår eller vet hvordan skal uttrykkes. Gjennom kunsten bearbeides virkeligheten gjennom et symbolsk, estetisk språk som kan gi nye opplevelser, forståelse og insikt til den hver enkelt

Andre artister