Karina Tene


Jeg er en nyetablert kunstner og min kunstneriske praksis er tekstilbasert. Jeg utforsker
for tiden mulighetene for transformasjon av materialet gjennom forskjellige teknikker og
eksperimenterer med materialets skulpturelle kapasitet.
Hvert materiale jeg bruker er knyttet til en opplevelse, en følelse, et minne, en historie å
fortelle, en tanke, et spørsmål.
Gjennom arbeidet mitt utforsker jeg temaer som migrasjon, identitet og kulturell
integrasjon.

Andre artister

billedkunstner

Ivan Dujmusic

Ivan Dujmusic er billedkunstner fra Kroatia. Dujmusic jobber i skjæringspunktet mellom tekst og

Les mer