Karina Tene

Jeg er en nyetablert kunstner og min kunstneriske praksis er tekstilbasert. Jeg utforskerfor tiden mulighetene for transformasjon av materialet gjennom forskjellige teknikker ogeksperimenterer med materialets skulpturelle kapasitet.Hvert materiale jeg bruker er knyttet til en opplevelse, en følelse, et minne, en historie åfortelle, en tanke, et spørsmål.Gjennom arbeidet mitt utforsker jeg temaer som migrasjon, identitet og […]

Lillian Karin Bjørdal

Ho er ein nyetablert kunstnar som uttrykkjer seg gjennom skulptur og grafiske teknikkar.Forteljingane som ligg litt under overflata interesserer henne, det som ikkje blir sagt, hemmelighaldet og familietragediene som ingen snakkar om. Lillian jobbar med objekt henta frå heimen og dagleglivet. Det kjende og kjære vert gjort om til noko ukjent, og nesten uhyggeleg. Objekta […]

Siri Skjerve

Siri Skjerve bor og jobber i Todalen på Nordmøre, en liten bygd midt i Trollheimen. Hennes kunstneriske forskning er materialbasert, og tar utgangspunkt i tradisjonsgarvet skinn og hud. Prosjektene visualiserer refleksjoner om oss mennesker sett fra avstand og tvingende tett på. De forteller om menneskets opprinnelige historie, tiden vi har med oss, lever i og […]

Lissette Escobar

Lissette Escobar er født og oppvokst i Lima, Peru. Hun flyttet til Norge i 2007 og virker i dag i Ålesund-området. Gjennom keramiske gjenstander og skulpturer utforsker hun forestillinger om tilhørighet og kulturelle forbindelser. Ofte inspirert av keramiske gjenstander og pre-Inka arkeologiske funn fra Peru. Escobar er utdannet med BA (2013) og MA (2016) fra […]