Annmari Skeide

Eg ønskjer å fange naturen på ein heilt ny måte.
Å kunne framstille den energetiske frekvensen i naturen,
som sprudlande og fargerik energi.
Å utforske fridom i maleri og teikning.
Å la det spontane i mitt indre bli til bilde.
Å kommunisere med det ubeviste i mitt indre.
”Art is a marriage to the conscious and the unconscious” Jean Cocteau.

Eg har klassisk kunstutdanning frå Tyskland,
først faghøgskule FHS Münster, Visuelle kommunikasjon.
Deretter kunsthøgskole, HfbK Hamburg.

Andre artister