Annmari Skeide

Eg ønskjer å fange naturen på ein heilt ny måte.
Å kunne framstille den energetiske frekvensen i naturen,
som sprudlande og fargerik energi.
Å utforske fridom i maleri og teikning.
Å la det spontane i mitt indre bli til bilde.
Å kommunisere med det ubeviste i mitt indre.
”Art is a marriage to the conscious and the unconscious” Jean Cocteau.

Eg har klassisk kunstutdanning frå Tyskland,
først faghøgskule FHS Münster, Visuelle kommunikasjon.
Deretter kunsthøgskole, HfbK Hamburg.

Andre artister

biletkunstnar

Marjan Dijkstra

Lokal natur og den fortsatt eksisterende interessen for medisinsk avbilding av menneskes fysiologi

Les mer