Liv Dysthe Sønderland

Liv Dysthe Sønderland er opprinnelig fra Tromsø og Bergen, men bor og arbeider på Sjøholt i Ålesund kommune. Hun har master i tegning fra Kunsthøyskolen i Oslo og har senere arbeidet innenfor flere medier med hovedvekt på monotypi, romlige installasjoner og video. Et gjennomgående tema i kunstprosjektene de siste ni årene har vært hvordan vi forholder oss til menneskelig lidelse i verden. Hva vi gjør med all informasjonen som når oss gjennom media? Tar vi det inn over oss? Skal vi det?

Parallelt har hun presentert prosjekter som dreier seg om naturen som en grunnleggende positiv kraft i tilværelsen, som en motsats til destruktiv menneskelig adferd.

Andre artister

kunstner og musikkviter

Hild Borchgevink

Jeg er kunstner og musikkviter fra Oslo, for tiden stipendiat ved Norges musikkhøgskole.

Les mer