Liv Dysthe Sønderland

Liv Dysthe Sønderland er opprinnelig fra Tromsø og Bergen, men bor og arbeider på Sjøholt i Ålesund kommune. Hun har master i tegning fra Kunsthøyskolen i Oslo og har senere arbeidet innenfor flere medier med hovedvekt på monotypi, romlige installasjoner og video. Et gjennomgående tema i kunstprosjektene de siste ni årene har vært hvordan vi forholder oss til menneskelig lidelse i verden. Hva vi gjør med all informasjonen som når oss gjennom media? Tar vi det inn over oss? Skal vi det?

Parallelt har hun presentert prosjekter som dreier seg om naturen som en grunnleggende positiv kraft i tilværelsen, som en motsats til destruktiv menneskelig adferd.

Andre artister

billedkunstner

Anne Beite

Kunsten er for meg et redskap til å kommunisere noe vi ikke nødvendigvis

Les mer
billedkunstner

Cecilie Hole

Har utdanning frå Ålesund Kunstfagskole, ein bachelor i kunst og handverk frå Høgskulen

Les mer
billedkunstner

Simon Wågsholm

Simon Wågsholm er en billedkunstner som arbeider med å undersøke spenningen mellom formale

Les mer