Cathrine Yksnøy

Mine arbeid er i hovudsak knytt til tekstile materiale og teknikkar. Eg skaper både flater, romlege objekt og installasjonar. Forankra i tradisjonsrike teknikker arbeidar eg i spenningsfeltet mellom kulturarv og samtidsuttrykk. Dei tidkrevjande prosessane og teknikkane fasinerer meg, og undersøkingane er prega av spennet mellom det analytiske og det intuitive. ved å utfordre antakingar stiller eg spørmål ved naturen sine strukturar og transformasjonar.

Andre artister