Cathrine Yksnøy

Mine arbeid er i hovudsak knytt til tekstile materiale og teknikkar. Eg skaper både flater, romlege objekt og installasjonar. Forankra i tradisjonsrike teknikker arbeidar eg i spenningsfeltet mellom kulturarv og samtidsuttrykk. Dei tidkrevjande prosessane og teknikkane fasinerer meg, og undersøkingane er prega av spennet mellom det analytiske og det intuitive. ved å utfordre antakingar stiller […]

Marit Akslen

Marit Helen Akslen (født 1971) bor og arbeider i Sykkylven. Hun jobber i et abstrakt formspråk, hovedsaklig med store veggtekstiler, men også med mindre tekstile objekt eller installasjoner. Tekstilene speiler samtidige problemstillinger med fokus på oppløsning og utestenging. Stikkord som nettverk, bindinger og stengsler har vært sentrale i arbeidet hennes. Hun har utdanningen sin fra […]