Lyden av Volsdalen

I den sjuande workshop’en i Verkstad da Vinci fekk elevane frå Volsdalen skule lære korleis komponere eit musikkstykke med lydar frå Volsdalen, saman med musikarane Lena Nymark og Kristian Skaarbrevik. Kunstnarane sitt ønskje med workshopen i Verkstad da Vinci var å gjere elevane bevisste på kva lyd er for noko, kva lydkunst kan vere, og […]

Karbonlagring

I den ellevte workshop’en i Verkstad da Vinci fekk elevane frå Volsdalen skule lære om Karbonlagring saman med biletkunstnar, Liv Dysthe Sønderland. Kunstaren sitt ønskje med workshopen i Verkstad da Vinci var å invitere elevane til Mottaket for å teikne med kol, i forbindelse med sommersolverv.  Teiknekurset var knytt opp mot natur-mangfoldet vi kan sjå rundt […]

Fargar i byplanlegging

I den niande workshop’en i Verkstad da Vinci fekk elevane frå Hessa skule lære om fargar i byplanlegging saman med biletkunstnar og fargemeister, Bent Eril Myrvoll. Kunstaren sitt ønskje med workshopen i Verkstad da Vinci er at elevane skal utforske sin eigen identitet i forhold til stedet dei bur, gjennom fargar og berekraftige val.-  og […]

«Tygge» papirmache

I den åttande workshop’en i Verkstad da Vinci fekk elevane frå Volsdale skule lære å «tygge» pappmache» saman med biletkunstner Sanne Frostensson. Kunstaren sitt ønskje med workshopen i Verkstad da Vinci er å la elevane få høve til å erfare koblingen mellom det ”materielle” og det ”imaterielle” i deires liv. —— Workshop: Elevane fekk beskjed […]

Silketrykk workshop

I den tiande workshop’en i Verkstad da Vinci fekk elevane frå Hessa skule lære silketrykk saman med biletkunstner Hilde Rosenberg Bamarni. Kunstaren sitt ønskje med workshopen i Verkstad da Vinci er å vise at vanitas symbol frå kunst historia framleis er aktuelle i dag. —— Workshop: Når elevane møtte billedkunstnar Hilde Rosenberg Bamarni, fekk dei […]

Stop motion animasjon

I den sjette workshop’en i Verkstad da Vinci fekk elevane frå Hessa skule endeleg komme til Aggregat kunstnerfellesskap på besøk! Den 18. februar 2022, fekk dei jobbe med stop motion animasjon saman med biletkunstner Ivan Dujmusic og forfattar Bjørn Vatne heile dagen. Forfattar Bjørn Vatne sitt ønskje med workshopen i Verkstad da Vinci er å […]

Korleis skrive ei historie?

I den femte workshop’en i Verkstad da Vinci traff elevane frå Hessa skule forfattar, Bjørn Vatne. Den 4. februar 2022, fekk dei eit innblikk i kva det vil seie å vere ein forfattar. Bjørn ønskjer med workshopen i Verkstad da Vinci å vise at det kan vere morosamt å skrive ei historie, og å leike […]

Harlekins farfar

I den fjerde workshop’en i Verkstad da Vinci ønskjer vi elevane på Hessa skule velkomen inn i prosjektet. Den 21.januar 2022, fekk dei lære om papirskjering og historiefortelling av biletkunstnar Karin Augusta Nogva. Kunstnaren sitt ønskje med prosjektet er å arbeide gjennom kulturformidling og tradisjonskunnskap for å belyse formidling av kunnskap gjennom estetisk form som […]

Hans og Grete

Den tredje workshop’en i Verkstad da Vinci vart gjennomført for elevane på 5.trinn, 2.desember 2021, saman med regissør og dramatiker, Eldrid Schrøder Kvalvik, musiker, Lena Nymark og skodespelar, Preben Lillebø Rongve. Kunstnarane sitt ønskje med prosjektet var å skape ei framsyning/eventyrstund der elevane er deltakande aktørar. Borna skal vere medskaparar både når det gjeld lydar, musikk og dramatisk […]

Vandraren

Vandraren -ujevnt landskap Workshop nummer to i Verkstad da Vinci vart gjennomført for elevane på 5.trinn, 22.oktober 2021, saman med bevegelseskunstnarar Tonje Aas Molnes, Espen Linn og dramatiker Eldrid S. Kvalvik. Kunstnarane sitt ønskje med prosjektet var å arbeide fram bevegelsar i improvisasjon og leik, med fokus på formidling med kroppen som reiskap. Vandreren -Ujevnt […]