OPEN CALL: MOTTAKET RESIDENCY SUMMER 2024 

We are now accepting applications. Deadline Friday, April 26th at 12:00 noon.  «Lyden av leire» Brit Dyrnes, Rannei Grene & Lena Nymark. In Mottaket 2022. Photo: Mateo Christensen Mottaket Residency is a new residency in Ålesund, Norway for artists in all artistic disciplines. The residency is created and run by Aggregat Kunstnerfellesskap. The purpose of the […]

Ledig studio frå 02.01.2024

Ledig studio i opent landskap på Aggregat Kunstnerfellesskap, Ålesund Er du på jakt etter eit lite studio/kontor i eit fellesskap med profesjonelle kunstnarar? Aggregat Kunstnerfellesskap ligg inne i Torghallen midt i Ålesund sentrum. Kunstnerfellesskapet har fokus på samarbeid på tvers av kunstart, samtidig som det legg til rette for fellesverkstad og studio for kunstnarar til […]

Søknadsfrist for nye medlem, 01.11.2023

Søk medlemskap i Aggregat kunstnarfelleskap for profesjonelle kunstnarar.Frist 01.11.2023https://www.aggregatkunst.com/medlemskap/ Aggregat Kunstnarfellesskap er ein felles arena for profesjonell kunstnarisk verksemd av tverrfagleg art. Aggregat har fellesverkstad og studio i Ålesund, og driv det tverrkunstneriske produksjon- og visnings-rommet «Mottaket». Aggregat legg til rette for å utvikle og formidle eit vidt spekter av kunstnariske uttrykk innan alle kunstformer som […]

Lyden av Volsdalen

I den sjuande workshop’en i Verkstad da Vinci fekk elevane frå Volsdalen skule lære korleis komponere eit musikkstykke med lydar frå Volsdalen, saman med musikarane Lena Nymark og Kristian Skaarbrevik. Kunstnarane sitt ønskje med workshopen i Verkstad da Vinci var å gjere elevane bevisste på kva lyd er for noko, kva lydkunst kan vere, og […]

Karbonlagring

I den ellevte workshop’en i Verkstad da Vinci fekk elevane frå Volsdalen skule lære om Karbonlagring saman med biletkunstnar, Liv Dysthe Sønderland. Kunstaren sitt ønskje med workshopen i Verkstad da Vinci var å invitere elevane til Mottaket for å teikne med kol, i forbindelse med sommersolverv.  Teiknekurset var knytt opp mot natur-mangfoldet vi kan sjå rundt […]

Fargar i byplanlegging

I den niande workshop’en i Verkstad da Vinci fekk elevane frå Hessa skule lære om fargar i byplanlegging saman med biletkunstnar og fargemeister, Bent Eril Myrvoll. Kunstaren sitt ønskje med workshopen i Verkstad da Vinci er at elevane skal utforske sin eigen identitet i forhold til stedet dei bur, gjennom fargar og berekraftige val.-  og […]

«Tygge» papirmache

I den åttande workshop’en i Verkstad da Vinci fekk elevane frå Volsdale skule lære å «tygge» pappmache» saman med biletkunstner Sanne Frostensson. Kunstaren sitt ønskje med workshopen i Verkstad da Vinci er å la elevane få høve til å erfare koblingen mellom det ”materielle” og det ”imaterielle” i deires liv. —— Workshop: Elevane fekk beskjed […]

Silketrykk workshop

I den tiande workshop’en i Verkstad da Vinci fekk elevane frå Hessa skule lære silketrykk saman med biletkunstner Hilde Rosenberg Bamarni. Kunstaren sitt ønskje med workshopen i Verkstad da Vinci er å vise at vanitas symbol frå kunst historia framleis er aktuelle i dag. —— Workshop: Når elevane møtte billedkunstnar Hilde Rosenberg Bamarni, fekk dei […]