Zoë Armit

Zoë Armit utforsker den delikate balansen mellom mennesker og dyr for å øke bevisstheten om miljøproblemer og tvinge publikum til å konfrontere den uunngåelige sammenhengen mellom oss og andre.Hennes nåværende arbeid har som mål å adressere sammenstillingen av menneskers og dyrs handlekraft, sårbarhet og ansvar, og utfordre grensene for hennes malerstil. Zoës uttrykk strekker seg […]

Lillian Bjørdal

Ho er ein nyetablert kunstnar som uttrykkjer seg gjennom skulptur og grafiske teknikkar.Forteljingane som ligg litt under overflata interesserer henne, det som ikkje blir sagt, hemmelighaldet og familietragediene som ingen snakkar om. Lillian jobbar med objekt henta frå heimen og dagleglivet. Det kjende og kjære vert gjort om til noko ukjent, og nesten uhyggeleg. Objekta […]

Marjan Dijkstra

Lokal natur og den fortsatt eksisterende interessen for medisinsk avbilding av menneskes fysiologi er sentrale tema i kunsten min. Jeg kombinerer “det menneskelige” med det landlige miljøet i min lille landsby mellom de norske fjellene og fjordene. Tidligere utdannet innen radiologi og selv en permakulturgartner, henter jeg mye inspirasjon og materiale fra kunnskapen min, egen […]