Ørnulf Opdahl billedkunstner

Ørnulf Opdahl (f.1944) er en norsk billedkunstner, som nå er bosatt på Godøy i Giske kommune like utenfor Ålesund. Studier av figurer og landskaper i malerier og litografier står sentralt i arbeidene til Opdahl, og kunstens hans gjenspeiler en blanding av konkrete opplevelser og abstrakte inntrykk som løper sammen i hans søken etter å fange landskapets skiftende atmosfærer i en allment tilgjengelig form. Motiver som går igjen, er den ensomme vandrer, stupbratte fjellsider, møte mellom hav og himmel, lys og mørke, det vide utsynet. Hans meritter omfatter en lang rekke kollektiv- og separatutstillinger i inn- og utland, samt oppkjøp av de fleste faste, offentlige kunstsamlingene. Opdahl har sin utdannelse fra Statens Håndverks- og Kunstindustriskole og fra Statens kunstakademi, hvor han senere, i årene 1985–92, var professor.

Andre artister

biletkunstnar

Karin Augusta Nogva

Grafikk for meg er forteljande iscenesettelse. Min arbeidsprosess startar med små papirutskjeringer (Japansk Kategami)

Les mer
biletkunstnar

Lillian Bjørdal

Ho er ein nyetablert kunstnar som uttrykkjer seg gjennom skulptur og grafiske teknikkar.Forteljingane

Les mer
biletkunstnar

Marjan Dijkstra

Lokal natur og den fortsatt eksisterende interessen for medisinsk avbilding av menneskes fysiologi

Les mer