Simon Wågsholm

Simon Wågsholm er en billedkunstner som arbeider med å undersøke spenningen mellom formale og tematiske verdier i maleriet.

Andre artister