Terese Longva

Terese Longva bur på Skuløy som er ein del av øygruppa Nordøyane. Ho bruker ofte installasjon, performance, foto, video, tekst og objekt i arbeida sine. Ho interesserer seg for tilbliingsprosessar i materien og samfunnet. Motivasjonen er å rette blikket frå det lokale, og samstundes peike på at tilbliingsprosessane bak viktige endringar er globale. Kunstnarskapet er nært knytt opp […]