Verkstad da Vinci

Eit prosjekt for å styrke dei estetiske faga i skulen

Gjennom Verkstad da Vinci skal vi skape og prøve ut ein metodikk for å styrke kunnskap og kompetanse i dei estetiske faga i skulen. Metodikken skal styrke både dei estetiske faga sin status og rolle, og den kreative muskelen hos elevar og lærarar.

Verkstad da Vinci utviklar og testar ut pedagogiske opplegg der elevar og lærarar på 5.trinnet møter profesjonelle kunstnarar gjennom kunstnarmøter og workshops i Aggregat sin fellesverkstad, i produksjons- og visningsrommet Mottaket og i klasserommet.

På Verkstad da Vinci får elevane oppleve og ta del i avanserte kreative prosessar i «den virkelige verden», gjennom å møte profesjonelle skapande kunstnarar som arbeidar innan alle kunstformer.

Gjennomførte workshops:

Stop motion animasjon

I den sjette workshop’en i Verkstad da Vinci fekk elevane frå Hessa skule endeleg komme til Aggregat kunstnerfellesskap på besøk! Den 18. februar 2022, fekk dei jobbe med stop motion animasjon saman med biletkunstner Ivan Dujmusic og forfattar Bjørn Vatne heile dagen. Forfattar Bjørn Vatne sitt ønskje med workshopen i Verkstad da

Silketrykk workshop

I den tiande workshop’en i Verkstad da Vinci fekk elevane frå Hessa skule lære silketrykk saman med biletkunstner Hilde Rosenberg Bamarni. Kunstaren sitt ønskje med workshopen i Verkstad da Vinci er å vise at vanitas symbol frå kunst historia framleis er aktuelle i dag. Workshop: Når elevane møtte billedkunstnar Hilde Rosenberg Bamarni,

“Tygge” papirmache

I den åttande workshop’en i Verkstad da Vinci fekk elevane frå Volsdale skule lære å “tygge” pappmache” saman med biletkunstner Sanne Frostensson. Kunstaren sitt ønskje med workshopen i Verkstad da Vinci er å la elevane få høve til å erfare koblingen mellom det ”materielle” og det ”imaterielle” i deires liv. Workshop: Elevane

Fargar i byplanlegging

I den niande workshop’en i Verkstad da Vinci fekk elevane frå Hessa skule lære om fargar i byplanlegging saman med biletkunstnar og fargemeister, Bent Eril Myrvoll. Kunstaren sitt ønskje med workshopen i Verkstad da Vinci er at elevane skal utforske sin eigen identitet i forhold til stedet dei bur, gjennom fargar og

Karbonlagring

I den ellevte workshop’en i Verkstad da Vinci fekk elevane frå Volsdalen skule lære om Karbonlagring saman med biletkunstnar, Liv Dysthe Sønderland. Kunstaren sitt ønskje med workshopen i Verkstad da Vinci var å invitere elevane til Mottaket for å teikne med kol, i forbindelse med sommersolverv.  Teiknekurset var knytt opp mot natur-mangfoldet

Lyden av Volsdalen

I den sjuande workshop’en i Verkstad da Vinci fekk elevane frå Volsdalen skule lære korleis komponere eit musikkstykke med lydar frå Volsdalen, saman med musikarane Lena Nymark og Kristian Skaarbrevik. Kunstnarane sitt ønskje med workshopen i Verkstad da Vinci var å gjere elevane bevisste på kva lyd er for noko, kva lydkunst