Hild Borchgevink

Jeg er kunstner og musikkviter fra Oslo, for tiden stipendiat ved Norges musikkhøgskole. Jeg har bakgrunn fra skrivekunst og samtidsmusikk og har en MFA i kunst og offentlige rom fra KhiO med bokinstallasjonen Utgått om boksamlinger som prosess og hvordan offentlige bibliotek tenker når de kasserer. Utgått ble videreført i en lydinstallasjon for Kristiansand kunsthall (2018) og et prosjekt […]