Aggregat Kunstnerfellesskap har no oppretta ordninga «Aggregat UNG».

Aggregat ser det som eit viktig arbeid å inkludere kunstnarar som er under utdanning eller i ein etableringsfase, men som enda ikkje kvalifiserer til fullt medlemskap som profesjonell utøvar ved Aggregat Kunstnarfellesskap. Med å opprette ordninga «Aggregat Ung» gjer ein kunstnarar i etableringsfasa høve til å ta del i eit utviklande fagmiljø med profesjonelle kunstnarar.

Dette er ei tverrkunstnarisk ordning for deg som:

Søknadsfrist for medlemskap er to gonger i året; 15.juni og 15.november.

Pris medlemskap: 850 kr året

Du får:

Søkarar innen alle kunstarter skal ha gjennomført grunnutdanning i kunst ved fagskule eller liknande.
Søkarar må kunne dokumentere kunstnariske ambisjonar og planar i søknaden.
Medlemskap av Aggregat UNG kan vare i maksimalt 5 år.

Søknad med portfolio og CV sendast til mottaketkunst@gmail.com

 

Bilde frå prosjektet «Lyden av leire» i Mottaket, foto: Mateo Christensen