Takk til Ålesund Kommune med Ordfører Eva Vinje Aurdal, varaordførar Tore Johan Øvstebø og kultursjef Oskar Skulstad for tida og engasjerande møte. Framleggelse av Aggregat atelierfellesskap sine planar om å legge til rette for at kunstnerar kan arbeide i by sentrum, som eit ledd i å stimulere til utvikling av nye tankar og urbanisering. Heilt i trå med sentrumsutvikling. Ålesund er ein RÅ og Elegant by, som vi har trua på her saman med Bent Erik Myrvoll!