Aggregat Kunstnerfellesskap har den glede å presentere dei 14 nye medlemmane, som skal vere med på å forme Aggregat og Mottaket vidare. Desse vil ein sjå meir til i Mottaket det komande året. Velkomen skal dokke være!

Nr. navn kunstart
1 Anniken Hessen Billedkunst
2 Anne Sara Loe Billedkunst
3 Annmari Skeide Billedkunst
4 Ivan Dujmusic Billedkunst/ Musikk/ Tekst
5 Arnfinn Mork Stordal Billedkunst
6 Astrid Hestholm Kunsthandverk
7 Leon Roald Kunsthandverk
8 Hild Borchgevink Musikk/ Performance
9 Hilde Marie Kjersem Musikk
10 Kristian Skårbervik Musikk
11 Andreas Amundsen Musikk
12 Susanne Fjørtoft Dans/ performance
13 Einy Åm Dans/ performance
14 Eldrid Kvalvik Teater