Kunstnerar med studio på Aggregat

«Der et mål at Aggregat skal stimulere til kontakt på tvers av tradisjonelle kunstneriske skillelinjer til nye og integrerte uttrykksformer.»

Karin Augusta Nogva billedkunstner

Grafikk for meg er forteljande iscenesettelse. Min arbeidsprosess starter med små papirutskjeringer (Japansk Kategami) som blir videreført til tresnitt. Min store inspirasjonskjelde er japonismen og dens kraft til å forføre, fengsle og forenkle.Mine tekstilarbeider er eit forlenga grafisk bilde, klesplaggene forteller ei historie og innehar ein sosial funksjon. Gjennom form og mønster har plaggene ei stemme som kan oppleves både beskrivende og abstrakt. Tematisk jobbar eg med mønster frå økosystem og naturen. Eg er ein kunstnar som jobber på tvers av fagfelt for å tileigne meg ny kunnskap. www.karinnogva.no

Bent Erik Myrvoll billedkunstner

Bent Erik Myrvoll jobber aktivt som billedkunstner med kalkmaleri, foto og performance som hovedfelt. I tillegg har han gjennom flere år vært deltager i små og store restaureringsprosjekter. Han har i de siste årene spisset sin kompetanse innen mural-/kalkmaleri, og har utført utsmykninger i kalkbaserte teknikker. Bent Erik ble tildelt 3-årig stipendiatstilling ved Norsk håndverskinstitutt 2017-2020. Han vil i denne perioden fokusere på fresko/stuccolusstro maleri samt forske i norske mineraler til bruk i murale teknikker. www.bentmyrvoll.com

Hilde Rosenberg Bamarni billedkunstner

Jeg har vært medlem av Aggregat Atelierfellesskap siden oppstarten i 2006. Jeg har i denne perioden jobbet med ulike grafiske teknikker, men har de siste 8-9 årene fokusert mest på silketrykk på ulike medium. Jeg kombinerer silketrykk med maleri/tegning på treplater og plexiglass, samt trykker opplagsgrafikk i små opplag på papir. 

Mitt bildeuttrykk starter med fotografier som jeg tar på mine reiser og av modeller som jeg bruker. Jeg tar med meg utsnitt og deler fra mange ulike settinger og skaper scener og sammensetninger av inntrykk, tanker, minner og drømmer. En sammenfiltring av hendelser og personer danner nye historier, nøye regissert av meg, men ikke så ulikt livets tilfeldigheter. Gjennom manipulasjon og bearbeiding av en fotografisk sannhet, fremkaller jeg mine historier og minnefortellinger i kunstverkene mine. Disse er uttrykk for mine opplevelser, tanker og følelser rundt det å være menneske.

Randi Kristin Emblem billedkunstner

Som utgangspunkt for mine verk finner jeg ofte inspirasjon i eget fotografisk materiale fra hverdagen. Bilder som er tatt med mobilkameraet uten den intensjon om å bli kunst. Motivet må fange oppmerksomheten min gjentatte ganger før jeg setter i gang den kreative prosessen. Jeg har en utforskende tilnærming til mine verk. Teknikk og materialer blir valgt underveis. Jeg benytter meg av forskjellige teknikker og synes det er spennende å kombinere ulike uttrykksformer. Å beherske teknikk er viktig for meg, men jeg er allikevel mer interessert i det uforutsigbare. Som formidler ønsker jeg at verkene mine skal ha en meditativ virkning, slik at det oppstår en dialog mellom betrakteren og bildet. www.rakme.no

Bjørn Vatne forfatter

Bjørn Vatne (f. 1976) er fra Ålesund. Han debuterte med romanen Slik skal vi velge våre ofre i 2015, den ble kåret til Årets roman av norske bokbloggere. Vatne har studert blant annet sosiologi og medievitenskap ved Universitetet i Bergen, og har gått to år ved Forfatterstudiet ved Universitetet i Tromsø. Han har publisert tekster blant annet i Vinduet og Granta, jobbet i flere år som journalist, og er i dag løsarbeider i Ålesunds kulturliv. For romanen Nullingen av Paul Abel (2018) ble Vatne tildelt Stig Sæterbakkens Minnepris.

Lena Nymark musiker

Lena Nymark (f.1980) er en eksperimenterende, leken og allsidig musiker fra Langevåg på Sula. Hun er utdannet jazzsanger på Norges Musikkhøgskole i Oslo og spiller flere blåseinstrumenter som ulike saksofoner, klarinetter, fløyte, synther og elektriske bokser. Hun jobber som musiker, komponist, låtskriver, musikkpedagog og tar for tiden masterutdanning i Logopedi. Mest kjent er Lena Nymark fra blant annet bandet Dinosau og sine to solo-album «Beautiful Silence» og «Trapped in the Silence». I tillegg har hun spilt i flere ulike konstellasjoner som «Utrøna» med Jens Arne Molvær, turnert verden over med ulike band og artister som Terje Isungset, Hanne Hukkelberg, Robert Post og Silucian Town. Hun har deltatt i flere ulike barneforestillinger for rikskonsertene og den kulturelle skolesekken med forestillingene «Skatten, skatten, Klas har tatt den!», «Agurknytt», «Talking Loud», «Ice Music» og «Samtidig”. Den siste tiden har Lena Nymark eksperimentert med improvisasjon, looper, lyder fra energien til planter og opptak av fiskelyder. Hun har flere prosjekter for barn med teaterpedagog Eldrid Schrøder Kvalvik. I tillegg holder Lena Nymark på med en teaterproduksjon for barn som heter «Den Mekaniske Hagen» sammen med Camilla Kloster og Knut Sævik. Hva kan Lena Nymark tilby? Hun kan tilby ulike konsertopplevelser fra tradisjonell jazz/pop, til det mer eksperimentelle som lydkunst, lydinstallasjoner, og produksjoner for barn. Hun kan komponere til spesielle event eller videopresentasjoner, kortfilmer eller mer. Hun tilbyr også sangundervisning, stemmetrening, pusteteknikk, band/samspillkurs, låtskrivekurs, kurs i elektronisk musikk og improvisasjonskurs. www.lenanymark.no

Andre kunstnarar tilknytta Aggregat

Lissette Escobar kunsthåndverker

Lissette Escobar er født og oppvokst i Lima, Peru. Hun flyttet til Norge i 2007 og virker i dag i Ålesund-området. Gjennom keramiske gjenstander og skulpturer utforsker hun forestillinger om tilhørighet og kulturelle forbindelser. Ofte inspirert av keramiske gjenstander og pre-Inka arkeologiske funn fra Peru.

Escobar er utdannet med BA (2013) og MA (2016) fra Kunsthøgskolen i Oslo (KHIO). Hun har deltatt på en rekke gruppeutstillinger ved Galleri Ram, Kunstnerforbundet, Oslo, Patrick Parrish, New York, Tou, Stavanger. Og har hatt solo utstillinger ved Kraft, Bergen, Galleri Format og Norske Billedhoggerforening, Oslo. Hun har blitt tildelt en rekke stipender, i 2018 fikk hun diverse-stipend for nyutdannede kunstnere fra Kulturrådet (2018-2020). www.lissetteescobar.com

Simon Wågsholm billedkunstner

Simon Wågsholm er en billedkunstner som arbeider med å undersøke spenningen mellom formale og tematiske verdier i maleriet.

www.simonwagsholm.no

Dag-Filip Roaldsnes musiker

Dag-Filip Roaldsnes (1984) kjem frå Valderøya utanfor Ålesund. I 2013 fullførte han sin utøvande mastergrad i jazzpiano ved NMH, med Misha Alperin som lærar.

Debutalbumet Først kom ut på plateselskapet Norcd 12. oktober 2012. Som musikar har Roaldsnes arbeida saman med namn som Karl Seglem, Hanna Paulsberg, Lena Nymark, Nils-Øivind Haagensen, Edvard Hoem, Mats Eilertsen, Anja Skybakmoen og Kåre Nymark Jr.

Dag-Filip Roaldsnes

Cecilie Lundshol regissør

www.cecilielundsholt.no

Marianne Skjong billedkunstner

Fra 1980-tallet har jeg jobbet kontinuerlig med ulike teknikker og kunstuttrykk. Jeg begynte med tekstil og tekst, og fortsatte med maleri fra 1987 og frem til 2017. Fra 2007 begynte jeg også å jobbe med ulike tekstinstallasjoner, utført i fotoutklipp og i organiske materialer, blant annet en organisk installasjon “kærlighed” (8×1 meter) på Vestlandsutstillingen i 2009. De siste tre årene har jeg jobbet med tekstil og tekst, i ulike utførelser. Tekst utført som “rulletekster”, “tekststriper”, og i 3- dimensjonale objekter. I mine arbeider er jeg opptatt av å utforske og prøve ut ulike teknikker og materialer. Tematisk er jeg opptatt av hendelser i tiden, der jeg også bruker mine daglige notater som inspirasjon. Som i mitt nylige tekstprosjekt: “TIME NOTES” (mars, april, mai 2020). Men uansett hva jeg til enhver tid jobber med kommer jeg nesten aldri unna naturen/ årstidene i ulike kontekster. Fra 1983 har jeg deltatt i en rekke utstillinger og Land Art prosjekter både nasjonalt og internasjonalt.

Terese Longva kunstnar

Terese Longva bur på Skuløy som er ein del av øygruppa Nordøyane. Ho bruker ofte installasjon, performance, foto, video, tekst og objekt i arbeida sine. Ho interesserer seg for tilbliingsprosessar i materien og samfunnet. Motivasjonen er å rette blikket frå det lokale, og samstundes peike på at tilbliingsprosessane bak viktige endringar er globale. Kunstnarskapet er nært knytt opp mot øyane, for ho ser på øyar som fysiske, materielle manifestasjonar med eit konkret opphav, i konstant prosess både natur- og sosialhistorisk. Personlege erfaringar og tilgang på kunnskap om geologi, det levde livet og historia til folk på øyane gjev eit utvida perspektiv på korleis ulike fellesskap og ein ny sosial subjektivitet utviklar seg. Kjernen i kunsten hennar dreier seg rundt det sosiale si rolle i utviklinga av sjølvet og subjektiviteten – kven vi blir i eit samfunn.

Longva har stilt ut og deltatt på ei rekkje galleri og festivalar i inn- og utland. Sidan 2010, har ho samarbeida med Laurel Jay Carpenter (USA/UK) i duoen Longva+Carpenter, og frå og med våren 2012 har ho hatt eit nært samarbeid med samfunnsvitar Harald Dyrkorn. Ho er utdanna ved New York State College of Ceramics ved Alfred University (BFA, i tillegg til ein minor i kunsthistorie og ein i filosofi), og frå Kunst- og designhøgskolen i Bergen(MA).

tereselongva.com  longvacarpenter.com

Trine Røssevold biletkunstnar

Mitt kunstnerskap er knytt til måleriet og det er her eg gjer mine utforskingar. Måleriet har gjennom lange tider vore ein upålitelig dokumentarist. I dette ser eg eit rom for å konstruere ei eiga røynd. Her knyt eg i hop ulike saker som eg grublar over, og gir det eit uttrykk. Eg er opptatt av ting eg ikkje får til å stemme. Slik som tru, makt, avmakt, det synlege opp mot det usynlege.

Eg jobbar heilskapleg med måleria mine der staden eg viser bilda vert sett i samanheng med innhald, fargebruk og komposisjon. Ingen stad er nøytral. Eg skriv også tekster og framfører desse, eller utfører performative handlingar. trinero.no

Siri Skjerve kunsthåndverker

Siri Skjerve bor og jobber i Todalen på Nordmøre, en liten bygd midt i Trollheimen. Hennes kunstneriske forskning er materialbasert, og tar utgangspunkt i tradisjonsgarvet skinn og hud. Prosjektene visualiserer refleksjoner om oss mennesker sett fra avstand og tvingende tett på. De forteller om menneskets opprinnelige historie, tiden vi har med oss, lever i og skal inn i. Skinn representerer både menneskets hud og dyret. Som et abjekt, en løsrevet del av oss selv. Samtidig en påminnelse om vår egen opprinnelse, vår grense mot verden og vår forgjengelighet. Siri har utdannelse fra Kunsthøgskolen i Bergen (BA keramikk 2005 og MA kunst 2007). Hun er regionleder for Norske Kunsthåndverkere Midt-Norge og mottok arbeidsstipend fra Møre og Romsdal fylkeskommune i 2019.  www.siriskjerve.no

Liv Dysthe Sønderland billedkunstner

Liv Dysthe Sønderland er opprinnelig fra Tromsø og Bergen, men bor og arbeider på Sjøholt i Ålesund kommune. Hun har master i tegning fra Kunsthøyskolen i Oslo og har senere arbeidet innenfor flere medier med hovedvekt på monotypi, romlige installasjoner og video. Et gjennomgående tema i kunstprosjektene de siste ni årene har vært hvordan vi forholder oss til menneskelig lidelse i verden. Hva vi gjør med all informasjonen som når oss gjennom media? Tar vi det inn over oss? Skal vi det?

Parallelt har hun presentert prosjekter som dreier seg om naturen som en grunnleggende positiv kraft i tilværelsen, som en motsats til destruktiv menneskelig adferd. livdysthe.no

Marit Akslen tekstilkunstner

Marit Helen Akslen (født 1971) bor og arbeider i Sykkylven. Hun jobber i et abstrakt formspråk, hovedsaklig med store veggtekstiler, men også med mindre tekstile objekt eller installasjoner. Tekstilene speiler samtidige problemstillinger med fokus på oppløsning og utestenging. Stikkord som nettverk, bindinger og stengsler har vært sentrale i arbeidet hennes. Hun har utdanningen sin fra Kunsthøyskolen i Bergen, seksjon for Tekstil. Hovedfaget ble avsluttet våren 2000.

Akslen arbeider i hovedsak med utstillinger, men har også gjort flere større utsmykkinger til offentlige bygg. I 2012 fikk Akslen statens garantiinntekt for kunstnere. akslen.net

Toril Redalen keramiker

Toril Redalen har sin utdanning fra Kunsthøyskolen i Bergen (BA i keramikk 2005 og MA i kunst 2007) og NTNU i Trondheim (Can. Mag i Medievitenskap 2001) Torils arbeider er forankret i diskursen om håndverksbasert samtidskunst og nytenkningen rundt håndverkstradisjoner. Hennes prosjekt er ofte knyttet til kulturhistorie , kulturgeografi og hva et materiale kan være. Kunstneren har arbeidet på Porsgrunds Porselænsfabrik (2009, 2016, 2017), Kohlers i Wisconsin, USA, (2011), og Spode Factory, Stoke-on-Trent, England (2012 – 2015) Toril fikk Statens arbeidsstipend for unge kunstnere (2009-2010), og arbeidsstipend fra Kunsthåndverkernes fond (2012-2015)og ble i 2017 tildelt 5-års Kunstnerstipend.

Toril Redalen

Brit Dyrnes keramiker

Brit Dyrnes født 1955, bor og arbeider i Trondheim. Utdannet i faggruppe keramiske disipliner fra Kunstakademiet i Trondheim og Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart 1974-79.

Hun har abeidet aktivt som keramiker med hovedvekt på keramisk skulptur i over 40 år. Fra 1985 utført 40 offentlige utsmykninger.

Brit Dyrnes

Samarbeidspartnarar

X