Kunstnarar med studio på Aggregat

«Der eit mål at Aggregat skal stimulere til kontakt på tvers av tradisjonelle kunstnariske skiljelinjer til nye og integrerte uttrykksformer.»

Karin Augusta Nogva biletkunstnar

Grafikk for meg er forteljande iscenesettelse. Min arbeidsprosess startar med små papirutskjeringer (Japansk Kategami) som blir vidareført til tresnitt. Min store inspirasjonskjelde er “japonismen” og dens kraft til å forføre, fengsle og forenkle. Mine tekstilarbeid er eit forlenga grafisk bilde, klesplagga fortell ei historie og innehar ein sosial funksjon. Gjennom form og mønster har plagga ei stemme som kan opplevast både beskrivende og abstrakt. Tematisk arbeidar eg med mønster frå økosystem og naturen. Eg er ein kunstnar som jobbar på tvers av fagfelt for å tileigne meg ny kunnskap. www.karinnogva.no

Bent Erik Myrvoll billedkunstner

Bent Erik Myrvoll jobber aktivt som billedkunstner, med kalkmaleri, foto og performance som hovedfelt. I tillegg har han gjennom flere år vært deltager i små og store restaureringsprosjekter. Han har i de siste årene spisset sin kompetanse innen mural-/kalkmaleri, og har utført utsmykninger i kalkbaserte teknikker. Bent Erik ble tildelt 3-årig stipendiatstilling ved Norsk håndverskinstitutt 2017-2020. Han fokuserte i denne perioden på fresko/stuccolusstro maleri, samt forskning i norske mineraler til bruk i murale teknikker. www.bentmyrvoll.com

Hilde Rosenberg Bamarni billedkunstner

Jeg har vært medlem av Aggregat Atelierfellesskap siden oppstarten i 2006. i denne perioden jobbet jeg med ulike grafiske teknikker, men de siste 8-9 årene har jeg fokusert mest på silketrykk på ulike medium. Jeg kombinerer silketrykk med maleri/tegning på treplater og plexiglass, samt trykker opplagsgrafikk i små opplag på papir. 

Mitt bildeuttrykk starter med fotografier som jeg tar på mine reiser, og av modeller som jeg bruker. Jeg tar med meg utsnitt fra mange ulike settinger og skaper scener og sammensetninger av inntrykk, tanker, minner og drømmer. En sammenfiltring av hendelser og personer danner nye historier, nøye regissert av meg, men ikke så ulikt livets tilfeldigheter. Gjennom manipulasjon og bearbeiding av en fotografisk sannhet, fremkaller jeg mine historier og minnefortellinger i kunstverkene mine. Disse er uttrykk for mine opplevelser, tanker og følelser rundt det å være menneske.

Ivan Dujmusic billedkunstner

Ivan Dujmusic er billedkunstner fra Kroatia. Dujmusic jobber i skjæringspunktet mellom tekst og visuell kunst. Hans tekster kretser rundt grunnleggende menneskelige erfaringer som følge av et personlig perspektiv og en kunstnerisk opplevelse i dialogen med ideen om kunsten.

Dujmusic har BA/MA fra Academy of Fine Arts i Zagreb og BA i animasjon fra Høgskulen i Volda. Han har stilt ut og deltatt i en rekke gallerier og festivaler i inn- og utland. I 2017 fikk han kunstnerstipend fra Møre og Romsdal fylkeskommune. Dujmusic bor og jobber i Ålesund.

www.ivandujmusic.weebly.com

Randi Kristin Emblem billedkunstner

Som utgangspunkt for mine verk finner jeg ofte inspirasjon i eget fotografisk materiale fra hverdagen. Bilder som er tatt med mobilkameraet uten den intensjon om å bli kunst. Motivet må fange oppmerksomheten min gjentatte ganger før jeg setter i gang den kreative prosessen. Jeg har en utforskende tilnærming til mine verk. Teknikk og materialer blir valgt underveis. Jeg benytter meg av forskjellige teknikker og synes det er spennende å kombinere ulike uttrykksformer. Å beherske teknikk er viktig for meg, men jeg er allikevel mer interessert i det uforutsigbare. Som formidler ønsker jeg at verkene mine skal ha en meditativ virkning, slik at det oppstår en dialog mellom betrakteren og bildet. www.rakme.no

Lena Nymark musiker

Lena Nymark (født 6. november 1980) er utdannet logoped fra Nord universitet og jazz-sanger og musikkpedagog fra Norges musikkhøgskole. I tillegg til sang spiller Lena Nymark ulike instrumenter som saksofon, klarinett, bass-klarinett, fløyte, synther, elektronikk mm. Hun jobber som musiker, komponist, låtskriver, musikkpedagog og logoped. Mest kjent er Lena Nymark fra blant annet bandet Dinosau og sine to solo-album «Beautiful Silence» og «Trapped in the Silence». Hun tilbyr ulike konsertopplevelser fra tradisjonell jazz/pop, til mer eksperimentell lydkunst, hvor hun også kan komponere til arrangement, videopresentasjoner, kortfilmer og mer. I tillegg tilbyr hun sangundervisning, stemmetrening, pusteteknikk, band/samspillkurs, låtskrivekurs, kurs i elektronisk musikk og improvisasjonskurs.

www.lenanymark.no

Andre kunstnarar knytt til Aggregat

Ørnulf Opdahl billedkunstner

Ørnulf Opdahl (f.1944) er en norsk billedkunstner, som nå er bosatt på Godøy i Giske kommune like utenfor Ålesund. Studier av figurer og landskaper i malerier og litografier står sentralt i arbeidene til Opdahl, og kunstens hans gjenspeiler en blanding av konkrete opplevelser og abstrakte inntrykk som løper sammen i hans søken etter å fange landskapets skiftende atmosfærer i en allment tilgjengelig form. Motiver som går igjen, er den ensomme vandrer, stupbratte fjellsider, møte mellom hav og himmel, lys og mørke, det vide utsynet. Hans meritter omfatter en lang rekke kollektiv- og separatutstillinger i inn- og utland, samt oppkjøp av de fleste faste, offentlige kunstsamlingene. Opdahl har sin utdannelse fra Statens Håndverks- og Kunstindustriskole og fra Statens kunstakademi, hvor han senere, i årene 1985–92, var professor.

Eldrid Schrøder Kvalvik scenekunst

Eldrid Schrøder Kvalvik (f. 1981) jobber som regissør, dramatiker og teaterpedagog. Er særlig interessert i prosjekter som blander etablerte og uetablerte utøvere og den synergieffekten som oppstår i dette møtet. Arbeider ofte med andre kunstarter som lyd, bevegelse og visuell kunst. De siste årene har hun blant annet hatt regi på Play Alter Native(Fagerlia vgs, musikal), Giskespelet 2019, Hair 2020 (Molde vgs, musikal), KANON (performance/Høstscena) Skumringstimen (Teatret Vårt). Jobber med musiker Lena Nymark i flere prosjekter rettet mot barn og unge og er skuespiller i Ålesund Improteater. 

Lissette Escobar kunsthåndverker

Lissette Escobar er født og oppvokst i Lima, Peru. Hun flyttet til Norge i 2007 og virker i dag i Ålesund-området. Gjennom keramiske gjenstander og skulpturer utforsker hun forestillinger om tilhørighet og kulturelle forbindelser. Ofte inspirert av keramiske gjenstander og pre-Inka arkeologiske funn fra Peru.

Escobar er utdannet med BA (2013) og MA (2016) fra Kunsthøgskolen i Oslo (KHIO). Hun har deltatt på en rekke gruppeutstillinger ved Galleri Ram, Kunstnerforbundet, Oslo, Patrick Parrish, New York, Tou, Stavanger. Og har hatt solo utstillinger ved Kraft, Bergen, Galleri Format og Norske Billedhoggerforening, Oslo. Hun har blitt tildelt en rekke stipender, i 2018 fikk hun diverse-stipend for nyutdannede kunstnere fra Kulturrådet (2018-2020). www.lissetteescobar.com

Simon Wågsholm billedkunstner

Simon Wågsholm er en billedkunstner som arbeider med å undersøke spenningen mellom formale og tematiske verdier i maleriet.

www.simonwagsholm.no

Dag-Filip Roaldsnes musiker

Dag-Filip Roaldsnes (1984) kjem frå Valderøya utanfor Ålesund. I 2013 fullførte han sin utøvande mastergrad i jazzpiano ved NMH, med Misha Alperin som lærar.

Debutalbumet Først kom ut på plateselskapet Norcd 12. oktober 2012. Som musikar har Roaldsnes arbeida saman med namn som Karl Seglem, Hanna Paulsberg, Lena Nymark, Nils-Øivind Haagensen, Edvard Hoem, Mats Eilertsen, Anja Skybakmoen og Kåre Nymark Jr.

Dag-Filip Roaldsnes

Anne Beite billedkunstner

Kunsten er for meg et redskap til å kommunisere noe vi ikke nødvendigvis forstår eller vet hvordan skal uttrykkes. Gjennom kunsten bearbeides virkeligheten gjennom et symbolsk, estetisk språk som kan gi nye opplevelser, forståelse og insikt til den hver enkelt

Marianne Skjong billedkunstner

Fra 1980-tallet har jeg jobbet kontinuerlig med ulike teknikker og kunstuttrykk. Jeg begynte med tekstil og tekst, og fortsatte med maleri fra 1987 og frem til 2017. Fra 2007 begynte jeg også å jobbe med ulike tekstinstallasjoner, utført i fotoutklipp og i organiske materialer, blant annet en organisk installasjon “kærlighed” (8×1 meter) på Vestlandsutstillingen i 2009. De siste tre årene har jeg jobbet med tekstil og tekst, i ulike utførelser. Tekst utført som “rulletekster”, “tekststriper”, og i 3- dimensjonale objekter. I mine arbeider er jeg opptatt av å utforske og prøve ut ulike teknikker og materialer. Tematisk er jeg opptatt av hendelser i tiden, der jeg også bruker mine daglige notater som inspirasjon. Som i mitt nylige tekstprosjekt: “TIME NOTES” (mars, april, mai 2020). Men uansett hva jeg til enhver tid jobber med kommer jeg nesten aldri unna naturen/ årstidene i ulike kontekster. Fra 1983 har jeg deltatt i en rekke utstillinger og Land Art prosjekter både nasjonalt og internasjonalt.

Terese Longva kunstnar

Terese Longva bur på Skuløy som er ein del av øygruppa Nordøyane. Ho bruker ofte installasjon, performance, foto, video, tekst og objekt i arbeida sine. Ho interesserer seg for tilbliingsprosessar i materien og samfunnet. Motivasjonen er å rette blikket frå det lokale, og samstundes peike på at tilbliingsprosessane bak viktige endringar er globale. Kunstnarskapet er nært knytt opp mot øyane, for ho ser på øyar som fysiske, materielle manifestasjonar med eit konkret opphav, i konstant prosess både natur- og sosialhistorisk. Personlege erfaringar og tilgang på kunnskap om geologi, det levde livet og historia til folk på øyane gjev eit utvida perspektiv på korleis ulike fellesskap og ein ny sosial subjektivitet utviklar seg. Kjernen i kunsten hennar dreier seg rundt det sosiale si rolle i utviklinga av sjølvet og subjektiviteten – kven vi blir i eit samfunn.

Longva har stilt ut og deltatt på ei rekkje galleri og festivalar i inn- og utland. Sidan 2010, har ho samarbeida med Laurel Jay Carpenter (USA/UK) i duoen Longva+Carpenter, og frå og med våren 2012 har ho hatt eit nært samarbeid med samfunnsvitar Harald Dyrkorn. Ho er utdanna ved New York State College of Ceramics ved Alfred University (BFA, i tillegg til ein minor i kunsthistorie og ein i filosofi), og frå Kunst- og designhøgskolen i Bergen(MA).

tereselongva.com  longvacarpenter.com

Trine Røssevold biletkunstnar

Mitt kunstnerskap er knytt til måleriet og det er her eg gjer mine utforskingar. Måleriet har gjennom lange tider vore ein upålitelig dokumentarist. I dette ser eg eit rom for å konstruere ei eiga røynd. Her knyt eg i hop ulike saker som eg grublar over, og gir det eit uttrykk. Eg er opptatt av ting eg ikkje får til å stemme. Slik som tru, makt, avmakt, det synlege opp mot det usynlege.

Eg jobbar heilskapleg med måleria mine der staden eg viser bilda vert sett i samanheng med innhald, fargebruk og komposisjon. Ingen stad er nøytral. Eg skriv også tekster og framfører desse, eller utfører performative handlingar. trinero.no

Siri Skjerve kunsthåndverker

Siri Skjerve bor og jobber i Todalen på Nordmøre, en liten bygd midt i Trollheimen. Hennes kunstneriske forskning er materialbasert, og tar utgangspunkt i tradisjonsgarvet skinn og hud. Prosjektene visualiserer refleksjoner om oss mennesker sett fra avstand og tvingende tett på. De forteller om menneskets opprinnelige historie, tiden vi har med oss, lever i og skal inn i. Skinn representerer både menneskets hud og dyret. Som et abjekt, en løsrevet del av oss selv. Samtidig en påminnelse om vår egen opprinnelse, vår grense mot verden og vår forgjengelighet. Siri har utdannelse fra Kunsthøgskolen i Bergen (BA keramikk 2005 og MA kunst 2007). Hun er regionleder for Norske Kunsthåndverkere Midt-Norge og mottok arbeidsstipend fra Møre og Romsdal fylkeskommune i 2019.  www.siriskjerve.no

Liv Dysthe Sønderland billedkunstner

Liv Dysthe Sønderland er opprinnelig fra Tromsø og Bergen, men bor og arbeider på Sjøholt i Ålesund kommune. Hun har master i tegning fra Kunsthøyskolen i Oslo og har senere arbeidet innenfor flere medier med hovedvekt på monotypi, romlige installasjoner og video. Et gjennomgående tema i kunstprosjektene de siste ni årene har vært hvordan vi forholder oss til menneskelig lidelse i verden. Hva vi gjør med all informasjonen som når oss gjennom media? Tar vi det inn over oss? Skal vi det?

Parallelt har hun presentert prosjekter som dreier seg om naturen som en grunnleggende positiv kraft i tilværelsen, som en motsats til destruktiv menneskelig adferd. livdysthe.no

Marit Akslen tekstilkunstner

Marit Helen Akslen (født 1971) bor og arbeider i Sykkylven. Hun jobber i et abstrakt formspråk, hovedsaklig med store veggtekstiler, men også med mindre tekstile objekt eller installasjoner. Tekstilene speiler samtidige problemstillinger med fokus på oppløsning og utestenging. Stikkord som nettverk, bindinger og stengsler har vært sentrale i arbeidet hennes. Hun har utdanningen sin fra Kunsthøyskolen i Bergen, seksjon for Tekstil. Hovedfaget ble avsluttet våren 2000.

Akslen arbeider i hovedsak med utstillinger, men har også gjort flere større utsmykkinger til offentlige bygg. I 2012 fikk Akslen statens garantiinntekt for kunstnere. akslen.net

Einy Åm Sparks dansekunstnar

Alt er rørsle. Det eksisterer i alt og alle til alle tider. Eg er interessert i å utforske kva som skjer i møtepunktet mellom daglegdagse rørsler og dans, mellom dans og andre kunstarter, og forholdet mellom utøvar og publikum. Under namnet EyeKnee Coordination har eg produsert og turnert fleire framsyningar, både nasjonalt og internasjonalt, ofte i samarbeid med andre kunstnarar. Som ei forlenging av dansekunsten arbeider eg også med filmklipping og utvikling av dans for kamera.  

www.EyeKneeCoordination.org

Brit Dyrnes keramiker

Brit Dyrnes født 1955, bor og arbeider i Trondheim. Utdannet i faggruppe keramiske disipliner fra Kunstakademiet i Trondheim og Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart 1974-79.

Hun har abeidet aktivt som keramiker med hovedvekt på keramisk skulptur i over 40 år. Fra 1985 utført 40 offentlige utsmykninger.

Brit Dyrnes

Astrid Hestholm keramiker

Astrid Hestholm er keramiker, utdanna ved BKHS, ferdig i 1974. Mesteparten av tida som utøvende kunsthandverker har eg hatt i Nord-Norge, seinare nokre år på Sunnmøre i Hareid kommune. Hun har hatt opphald med leira i nokre år, men har no eige verksted i Fosnavåg i Herøy kommune.

Begynte å jobbe med blåleire, men gjekk seinare over til steingods og porselen som eg i hovedsak har jobba med. Arbeida mine strekk seg frå det bruksfunksjonelle til den skulpturelle forma. Har i perioder eksperimentert med rakubrenning/gassfyring og laga eigne omner av leire og oppkutta/fiberkledde oljefat. I enkelte samanhenger brukte eg vedfyring i større oljefat med varierende resultat, men spennande å jobbe med. Liker å jobbe i overflata med rissing/skraping og bruker mest begitning stainsfarger og oksyder med og utan glasurer. Er inne i den overflatejobbinga no og ser kva som hender framover.

Anne Sara Loe billedkunstner

Anne Sara (f 1955) bor og arbeider på Sjøholt. Hun har et miljøpolitisk perspektiv og arbeidene kretser omkring globale og menneskelige problemstillinger som: sammenhenger – slektskap – ansvar – sårbarhet – sorg.

Å arbeide som billedkunstner er en måte å bearbeide og synliggjøre det uforutsigbare og usagte. Anne Sara søker å avdekke likheter og slektskap mellom livsformer på ulike nivå, uten vitenskapelig eller objektive begrensninger. Hun tar for seg billedmateriale fra fagfelt som geografi, medisin, biologi og botanikk, eller dagsaktuelt stoff fra aviser og nettsteder. Hun undersøker og behandler dette materialet før det finner sitt uttrykk som collager eller bilder, malerier, silketrykk, tegninger eller en kombinasjon av alt dette i romlige installasjoner. www.annesaraloe.no

Anniken Jøsok Hessen billedkunstner

Anniken Jøsok Hessen (f. 1990, Ålesund) har en Mastergrad i Kunst fra UiB, Fakultet for Kunst, Musikk og Design (2018) og en Bachelorgrad i Kunst fra Kunst og Designhøyskolen i Bergen (2016). Hun er etablerer og driver av atelierfellesskapet .ZIP Collective i Bergen (2018) sammen med fem kolleger. Hessen arbeider med broderi på håndvev, tekstiltegning og video. Hun har deltatt på en rekke gruppeutstillinger, bl.a. “Recordare” i Volda Kyrkje november 2020. Praksisen tar utgangspunkt i hennes utømmelige fasinasjon for rutenettet, langsomheten og kjedsomheten. Installasjonene hennes blir ofte til i etterkant av et opphold på én eller flere konkrete øyer, hvor havet også står sentralt. Hessen er blant annet interessert i filosofer rundt kjedsomhet og tidspersepsjon sett i sammenheng med kunstproduksjon og arbeid som fenomen. www.annikenjosokhessen.com

Andreas Amundsen musiker

Andreas Amundsen (f. 1980) fra Senja, er en bassist og sivilingeniør. Han har studert musikk ved musikkonservatoriet i Trondheim og gjort seg bemerket innenfor en rekke ulike sjangre både live og på plate, inkludert flere utgivelser som har vunnet spellemannspris. I tillegg til å være aktiv innenfor mer tradisjonelle jazz-konstellasjoner spiller han jevnlig live med blant annet Ola Bremnes og Kim Rysstad.

Arek Kouyoumdjian biletkunstnar

Arek Kouyoumdjian (b. 1993, Paris) is a french artist who studied in the European School of Art and Design of Brittany in Brest and the Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. His artistic research takes multiple forms (drawings, sculptures, installations, photographs) and mainly explores our relation to cohabitation and collaboration when creating or sharing a common space.
 He uses a simple and recurrent vocabulary of shapes made of lines, rectangles, circles, which he believes to embody different relationships to the world, to others and to time (linear, circular, exploded/constellated), and he draws his influences from different fields such as history, music and cosmology, which allows him to establish visual resonances and associations of transversal ideas.
Having made the choice to be often on the move to facilitate contact with the «other», his installations are often accompanied by photographic projects that might act as mini-documentaries of the spaces crossed.
Inspired by Roland Barthes’ lecture «How to live together» given in 1977 at the Collège de France, he poetically questions the place of the individual within the collective, whether it gives rise to a conflictual, poetic, harmonic or dissonant relationship.

Tonje Aas Molnes dansekunstnar

Jeg er en bevegelseskunstner fra Ålesund. Man vil som med alle kunstformer, uttrykke seg. Jeg uttrykker meg gjennom kroppen. Med flere år som profesjonell utøvende dansekunstner har jeg fått uttrykt meg i mange sjangere på flere scener, i forskjellige land med forskjellige kulturer. Alt fra en sirkusforestilling i en sandkasse til en Opera i DNO&B. Det som interesserer meg er å leke med forskjellige stiler, uttrykk og bevegelsesmateriale. Jeg er medskapende utøver på de fleste prosjekter jeg er involvert i, og har koreografert for både profesjonelle og amatører.

Sanne Frostensson biletkunstnar

Mitt materialbaserade konstnärskap består av måleri, text, papier-maché och ”modified readymades” i form av metallskulpturer.
Jag ser mitt konstnärskap som ett ätande, där fokus inte är att ”göra” utan att tugga, smaka, smälta – och förbereda mig på – allmänmänskliga och vardagliga erfarenheter. Detta är konceptuellt mest uppenbart med papier-maché – ”mâché” är tugga på franska. Jag arbetar ofta med personliga foto, teckningar och uppsatser som löses upp i processen.
En viktig grund för mitt konstnärskap är att skapa avgränsade stunder av stillhet under dagen, veckan och året. Förutom min masterexamen i fri konst har jag en kandidatexamen med teologi som huvudämne med fokus på kontaktytor mellan andliga och konstnärliga praktiker.

Hild Borchgevink kunstner og musikkviter

Jeg er kunstner og musikkviter fra Oslo, for tiden stipendiat ved Norges musikkhøgskole. Jeg har bakgrunn fra skrivekunst og samtidsmusikk og har en MFA i kunst og offentlige rom fra KhiO med bokinstallasjonen Utgått om boksamlinger som prosess og hvordan offentlige bibliotek tenker når de kasserer. Utgått ble videreført i en lydinstallasjon for Kristiansand kunsthall (2018) og et prosjekt i offentlig rom for festivalen Høstscena i Ålesund (2019). Jeg er opptatt av hvordan offentlighet oppstår og av relasjoner mellom oppmerksomhet og materialitet  i alt fra det å lese til hvordan små materielle forstyrrelser i offentlig rom enten kan bli oppdaget eller ignorert. Sammen med Terese Longva utvikler jeg en residens og et fysisk og digitalt kunstbibliotek på Skuløy/Flemsøy. Jeg er også produserende kurator for det tverrfaglige KORO-prosjektet STUDIO ved Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) ved Universitetet i Bergen.

www.hildborchgrevink.no

Bjørn Vatne forfatter

Bjørn Vatne (f. 1976) er fra Ålesund. Han debuterte med romanen Slik skal vi velge våre ofre i 2015, den ble kåret til Årets roman av norske bokbloggere. Vatne har studert blant annet sosiologi og medievitenskap ved Universitetet i Bergen, og har gått to år ved Forfatterstudiet ved Universitetet i Tromsø. Han har publisert tekster blant annet i Vinduet og Granta, jobbet i flere år som journalist, og er i dag løsarbeider i Ålesunds kulturliv. For romanen Nullingen av Paul Abel (2018) ble Vatne tildelt Stig Sæterbakkens Minnepris.

Kristian Skaarbrevik musiker og lydkunstner

Jeg er fra Ålesund, bosatt i Oslo og er komponist og musiker som arbeider med ny musikk, elektronisk- og improvisasjonsmusikk. Jeg jobber med notasjon, el-gitar, feltopptak, klanger fra naturen, flerkanalslyd, programmering og sampling.

Jeg arbeider ofte tverrkunstnerisk med kunstnere innen billedkunst, koreografi, dans og film. For tiden med tematikken “Territorier” med Ny Musikks komponistgruppe med kunstnere i Tyskland, Brasil og med ny musikk for Ålesund Strykekvartett.

Jeg har min bakgrunn fra Norges Musikkhøgskole (MA), University of Surrey (MA),  Berklee College of Music (BA) og musikklinja på Fagerlia vgs. Lokalt har jeg skrevet musikk for og samarbeidet med bl.a. Ålesund Strykekvartett, Stian Omenås og komponert musikk for Fagerlia vgs. sitt 150-års jubileum. 

Jeg har jobbet med musikere og kunstnere som Audrey Riley (UK), Pauline Oliveros (USA), Maja Ratkje, Christian Wolff (USA), Kjartan Kristiansen, Katiana Pena (BR), Maria Sundby og Anderson Carvalho (NL).

www.kristianskaarbrevik.com

Annmari Skeide billedkunstner

Eg ønskjer å fange naturen på ein heilt ny måte.
Å kunne framstille den energetiske frekvensen i naturen,
som sprudlande og fargerik energi.
Å utforske fridom i maleri og teikning.
Å la det spontane i mitt indre bli til bilde.
Å kommunisere med det ubeviste i mitt indre.
”Art is a marriage to the conscious and the unconscious” Jean Cocteau.

Eg har klassisk kunstutdanning frå Tyskland,
først faghøgskule FHS Münster, Visuelle kommunikasjon.
Deretter kunsthøgskole, HfbK Hamburg.

Silvia Ilona Klatt Billedkunstner

Silvia er en figurativ kunstner som er utdannet i den russiske skolen av klassisk maleri i Firenze. Fokuset hennes er komposisjoner med figurer og landskap. Med en levende fantasi utvikler hun sentimentale malerier, som minner om en del av en historie eller et eventyr. Hennes malerier viser uuttalte følelser mellom penselstrøkene, og øyeblikk som er usynlig for de fleste, men som viser menneskets indre verden. Blant annet er hun en lidenskapelig landskapsmaler, og jobber med plein air malerier i Ålesundsområdet.

www.silviailona.com

@silviailona

Cecilie Hole billedkunstner

Har utdanning frå Ålesund Kunstfagskole, ein bachelor i kunst og handverk frå Høgskulen i Volda, og studerar no master i design, kunst og handverk ved universitetet Sør-øst Norge. Cecilie undervisar i forming på barnehaglærar-utdanninga ved Høgskulen i Volda. Tidlegare jobba ho med fargerike, mixed-media-bilde og skulpturar, inspirerte av street-art og undergrunnskultur. Ho miksar gjerne ulike sjangrar og leikar seg med ulike teknikkar. Dei fleste kunstverka hennar har innslag av ulike papir, garn og lakk. Dei siste åra har ho arbeida med skulptur og installasjon i naturmaterialer, tekstiler og 3dprinta element, der tematikken omhandlar natur, miljø og klima samt vår relasjon til materiala vi omgir oss med. Ho arbeider utfrå eit post-humanistisk og nytt materialistisk ståsted der ho inviterar ulike prosessar og organismer i naturen til å vere medskapar til utformingen av verka.

Marius Konrad Vartdal Billedkunstner

Min kunst har kanskje meir til felles med illustrasjon enn med biletkunst? Eg har alltid hatt fokus på utforsking av tematikk og historiefortelling i mine bileter. Det viktigaste for meg er at eg får kommunisere med betraktaren, og at betraktaren kan forstå kva eg vil fortelje. Humor og satire er viktige verkemiddel i min kunst. To andre temaer som går igjen er nihilisme og absurdisme. Men det er jo også to sjangre som heng tett saman med humor og satire.
Sosiale medier heng og meir og meir saman med mitt kunstnerskap, og min kunstneriske verden tek kanskje meir plass i den digitale verda enn i den materielle. I den digitale verda leikar eg med fleire teknikkar som foreksempel; performance, foto, video, animasjon, tekst og musikk. Men hovudsakelig jobbar eg med teikning og akvarellmaleri.

Aggregat UNG

Marjan Dijkstra biletkunstnar

Lokal natur og den fortsatt eksisterende interessen for medisinsk avbilding av menneskes fysiologi er sentrale tema i kunsten min. Jeg kombinerer “det menneskelige” med det landlige miljøet i min lille landsby mellom de norske fjellene og fjordene. Tidligere utdannet innen radiologi og selv en permakulturgartner, henter jeg mye inspirasjon og materiale fra kunnskapen min, egen hage, og det omkringliggende landskapet. Mezzotint er min favoritt-teknikk å jobbe med på grunn av den rike variasjonen i toner, og jeg ønsker å bevare kunnskapen om denne “glemte” teknikken som kun få praktiserer rundt om i verden. I min kunst kombineres mezzotint noen ganger med andre trykketeknikker, som tresnitt eller etsning, til og med blyant- og pasteltegning. Jeg fokuserer på å bruke miljøvennlig blekk og papir, helst lokalt og håndlaget.
Større konsepter som stadig dukker opp i mitt arbeid er grunnleggende spørsmål om lokale matkilder, lokal glemt kunnskap og den nære sammenhengen mellom menneskekroppen og lokal natur, noko vi alle har.

www.madlocalart.com

Lillian Bjørdal Biletkunstnar/Kunsthandverkar

Ho er ein nyetablert kunstnar som uttrykkjer seg gjennom skulptur og grafiske teknikkar.
Forteljingane som ligg litt under overflata interesserer henne, det som ikkje blir sagt, hemmelighaldet og familietragediene som ingen snakkar om. Lillian jobbar med objekt henta frå heimen og dagleglivet. Det kjende og kjære vert gjort om til noko ukjent, og nesten uhyggeleg. Objekta gjev henne ein måte å uttrykkje kjensler på. Med endringar i form og overflate peikar ho på det som folk kanskje ikkje vil vise fram. Slik set ho fokus på relasjonar, seg sjølv og eiga familiesoge.
Heimplassen hennar er Bjørdalen i Ørsta, men ho bur og jobbar i Ålesund. Ho har jobba 25 år som kunst og handverkslærar i ungdomsskolen. På Ytre Kunstfagskole fann ho ein veg vidare inn i kunsten.

Zoë Armit biletkunstnar/animatør

Zoë Armit utforsker den delikate balansen mellom mennesker og dyr for å øke bevisstheten om miljøproblemer og tvinge publikum til å konfrontere den uunngåelige sammenhengen mellom oss og andre.
Hennes nåværende arbeid har som mål å adressere sammenstillingen av menneskers og dyrs handlekraft, sårbarhet og ansvar, og utfordre grensene for hennes malerstil. Zoës uttrykk strekker seg også til animasjon, levert gjennom digital kollasj og håndmalte rammer. Med en BA i animasjon oppfordrer hennes arbeid betrakterne til å knytte bånd til og verne om vår naturlige verden.

www.zoearmit.com

Samarbeidspartnarar

X