Eit rom for tverrfagleg produksjon og visning av kunst 

Om Mottaket

Mottaket er ei samanslutning av 40 profesjonelle aktørar frå kunstfeltet i regionen og har lokaler i Torghallen, Nedre Strandgt. 2A, i Ålesund sentrum. Kunstuttrykka strekk seg frå biletunst, kunsthandtverk og performance til scenekunst, litteratur og musikk. Aktørane består både av enkeltkunstnarar, institusjonar og festivalar.  

Kvar aktør er ansvarleg for Mottaket to veker i året. Mottaket vil derfor åpnes opp for publikum og kunstnarar på ulike måtar ut frå kven som har ansvaret.  

Mottaket er oppteken av å vise frem det store mangfoldet av kunstnarar og institusjonar som er aktive i vår region og er både eit prosjekt-rom og eit visnings-rom for skapande kunst. Vi er oppteken av kunst og kultur som møteplass. Vi ønskjer å senke terskelen for å oppsøke nye kunstuttrykk og å avmystifisere kunstproduksjon gjennom møter med både kunst og kunstner på ulike stadier i prosessen mot ferdig resultat. Publikum inviteres derfor inn både i prosess og til å sjå eit ferdig resultat.

I tillegg til de 40 aktørane som Mottaket består av, inviteres også ulike gjestekunstnarar til å jobbe i Mottaket i kortere periodar.

VIS ARRANGEMENT PÅ MOTTAKET

AGGREGAT FORSIDE

Kunstnarar og institusjonar som deltek

Lena Nymark
Marianne Skjong
Terese Longva
Bjørn Vatne
Hilde Rosenberg Bamarni
Lissette Escobar

Simon Wågsholm
Dag-Filip Roaldsnes
Randi Kristin Emblem
Bent Erik Myrvoll
Cecilie Lundsholt
Karin Augusta Nogva

Trine Røssevold
Siri Skjerve
Liv Dysthe Sønderland
Marit Akslen
Brit Dyrnes
Toril Redalen

Ålesund Kunstfagskole
Aggregat Kunstnerfellesskap
Høstscena (Siri Forberg)
Teateret Vårt
Møre og Romsdal Kunstsenter

Sponsorar

X