Eit rom for tverrfagleg produksjon og visning av kunst 

Om Mottaket

Mottaket er en sammenslutning av 22 profesjonelle aktører fra kunstfeltet i regionen og har lokaler i Torghallen, Nedre Strandgt. 2A, i Ålesund sentrum. Kunstuttrykkene strekker seg fra billedkunst, kunsthåndtverk og performance til scenekunst, litteratur og musikk og aktørene består både av enkeltkunstnere, institusjoner og festivaler.  

Hver aktør er ansvarlig for Mottaket to uker i året. Mottaket vil derfor åpnes opp for publikum og kunstnere på ulike måter ut fra hvem som har ansvaret.  

Mottaket er opptatt av å vise frem det store mangfoldet av kunstnere og institusjoner som er aktive i vår region og er både et prosjektrom og visningsrom for skapende kunst. Vi er opptatt av kunst og kultur som møteplass. Vi ønsker å senke terskelen for å oppsøke nye kunstuttrykk og avmystifisere kunstproduksjon gjennom møter med både kunst og kunstner på ulike stadier i prosessen mot ferdig resultat. Publikum inviteres derfor både inn både i prosess og til å se et ferdig resultat.

I tillegg til de 22 aktørene som mottaket består av, inviteres også ulike gjestekunstnere til å jobbe i Mottaket i kortere perioder.

VIS ARRANGEMENT PÅ MOTTAKET

AGGREGAT FORSIDE

Kunstnarar og institusjonar som deltek

Lena Nymark
Marianne Skjong
Terese Longva
Bjørn Vatne
Hilde Rosenberg Bamarni
Lissette Escobar

Simon Wågsholm
Dag-Filip Roaldsnes
Randi Kristin Emblem
Bent Erik Myrvoll
Cecilie Lundsholt
Karin Augusta Nogva

Trine Røssevold
Siri Skjerve
Liv Dysthe Sønderland
Marit Akslen
Brit Dyrnes
Toril Redalen

Ålesund Kunstfagskole
Aggregat Kunstnerfellesskap
Høstscena (Siri Forberg)
Teateret Vårt
Møre og Romsdal Kunstsenter

Sponsorar

X