Hild Borchgevink

Jeg er kunstner og musikkviter fra Oslo, for tiden stipendiat ved Norges musikkhøgskole. Jeg har bakgrunn fra skrivekunst og samtidsmusikk og har en MFA i kunst og offentlige rom fra KhiO med bokinstallasjonen Utgått om boksamlinger som prosess og hvordan offentlige bibliotek tenker når de kasserer. Utgått ble videreført i en lydinstallasjon for Kristiansand kunsthall (2018) og et prosjekt i offentlig rom for festivalen Høstscena i Ålesund (2019). Jeg er opptatt av hvordan offentlighet oppstår og av relasjoner mellom oppmerksomhet og materialitet – i alt fra det å lese til hvordan små materielle forstyrrelser i offentlig rom enten kan bli oppdaget eller ignorert. Sammen med Terese Longva utvikler jeg en residens og et fysisk og digitalt kunstbibliotek på Skuløy/Flemsøy. Jeg er også produserende kurator for det tverrfaglige KORO-prosjektet STUDIO ved Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) ved Universitetet i Bergen.

Andre artister

billedkunstner

Cecilie Hole

Har utdanning frå Ålesund Kunstfagskole, ein bachelor i kunst og handverk frå Høgskulen

Les mer
musiker

Lena Nymark

Lena Nymark (født 6. november 1980) er utdannet logoped fra Nord universitet og

Les mer
biletkunstnar

Karin Augusta Nogva

Grafikk for meg er forteljande iscenesettelse. Min arbeidsprosess startar med små papirutskjeringer (Japansk Kategami)

Les mer