Trine er prosjektleiar for Verksted Da Vinci og Aggregat

Saman med Ålesund Kommune skal Aggregat samarbeide om eit kunstprosjekt for barn, med namnet Verkstad Da Vinci. Trine Smoor Isaksen er tilsett som prosjektleiar. Ho har solid erfaring frå prosjektarbeid i skolen og har kunstfaglig bakgrunn og utdanning.Pilotprosjektet startar til hausten med varigheit ut 2022. Isaksen skal følge 5. trinn ved Aspøy skole i denne perioden og introdusere elevane for eit breitt spekter av kunstuttrykk og ei rekke kunstnarar.Ho skal òg koordinere delar av drifta ved Aggregat. Det er fellesverkstedet, Mottaket og kurs på Aggregat.

Prosjektet er finansiert av Møre og Romsdal fylkeskommune gjennom stimuleringsmidlene Byen som regional motor og Sparebanken Møre.

Dette gleder vi oss til!!