Ivan Dujmusic blir ny kunstnar på Aggregat

Ivan er billedkunstner og arbeider i skjæringspunktet mellom tekst og visuell kunst.

Sjølv beskrive Ivan sitt arbeid: «Jeg ser på skrift som en visuell abstrakt struktur, og finner det fascinerende at vi bruker et abstrakt tegnsystem som uttrykk for ord, stavelser eller språklyder. Grunnen til at jeg lager kunst på denne måten, er for å inspirere mennesker til å se og tenke på verden på nye kreative måter.

Tekstene mine kretser rundt grunnleggende menneskelige erfaringer med et personlig perspektiv som går i dialog med ideen om kunsten. Min uttrykksform er innholdsmessig redusert til det mest grunnleggende formelle og materielle med forankring i konsept, – og minimalistiskkunst estetikk.»

2011. | MA of Art Education, Academy of Fine Arts, Zagreb, Croatia 2013. | BA in Animation, Volda University College, Volda, Norway

Medlem i NBK og BKMR