Medlemskap

Søkere innen alle kunstarter skal være profesjonell utøver. Kunstnerisk aktivitet og kunstproduksjon skal i utgangspunktet være søkers hovedbeskjeftigelse. Søkere må kunne dokumentere / presenteres ved CV, kort tekst og billedmatriale.

Pris på medlemskap 1500,-

Tilgang til Aggregat fellesverksted og booking av MOTTAKET visning og produskjonsted

Send til leder.aggregat@gmail.com